Endre DDE-koblinger

Endre egenskapene for den valgte DDE-koblingen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Eksterne lenker - Endre (kun DDE-lenker).


Endre lenke

Lar deg angi egenskapene for den valgte lenken.

Applikasjon

Lister opp programmet som sist lagret kildefilen. LibreOffice-applikasjoner har servernavnet soffice.

Fil

Sti til kildefilen. Relative stier må uttrykkes med full URI, for eksempel med file://.

Kategori

Lister opp delen eller objektet som koblingen refererer til i kildefilen. Hvis du vil, kan du legge inn en ny seksjon eller et nytt objekt her.

Supporter oss!