Edit Links to External Files

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

This command can be used with external file links to images and OLE objects (when inserted with a link to an external file).

For å bruke denne funksjonen …

Choose Edit - Links to External Files.


Kildefil

Lists the path to the source file. If the path defines a DDE link, relative paths must be preceded with "file:".

Dobbeltklikk på en lenke i listen for å åpne et dialogvindu der du kan velge et annet objekt for lenken.

Element

Viser hvilket program (hvis kjent) som sist lagret kildefilen.

Type

Viser filtypen, som for eksempel bilder, for kildefilen.

Status

Viser mer informasjon om kildefilen.

Automatisk

Oppdaterer automatisk innholdet i lenken når du åpner filen. Endringer som er gjort i kildefilen blir da vist i filen som inneholder lenken. Lenkede bildefiler kan bare oppdateres manuelt. Dette er ikke tilgjengelig for en lenket bildefil.

Valget Automatisk er bare tilgjengelig for DDE-lenker. Du kan sette inn en DDE-lenke ved å kopiere innholdet fra en fil og lime det inn ved å velge Rediger → Lim inn utvalg, og deretter krysse av for Lenke. Siden DDE er et system for tekstbasert lenking, vil bare antallet desimaler som blir vist i kildecellen, bli kopiert til målcellen.

Manuell

Only updates the link when you click the Update button.

Endre

Endre kildefilen for den valgte lenken.

Bryt lenke

Bryt lenken mellom kildefilen og dokumentet du jobber med. Det sist oppdaterte innholdet av kildefilen blir tatt vare på i det gjeldende dokumentet.

Oppdater

Oppdaterer lenken slik at den sist lagrede versjonen av filen, som det blir lenket til, vises i dokumentet.

Lukk

Lukk dialogvinduet og lagre alle endringene.

note

Når du åpner en fil som inneholder lenker, blir du spurt om lenkene skal oppdateres. Oppdateringa kan ta flere minutter avhengig av hvor de lenkede filene er lagret.


note

Hvis du åpner en fil som inneholder DDE-lenker, blir du spurt om lenkene skal oppdateres. Ikke godta oppdateringa hvis du ikke vil åpne en kobling til DDE-tjeneren.


Supporter oss!