Du kan endre eller bryte hver lenke til eksterne filer i gjeldende dokument. Du kan også oppdatere innholdet i gjeldende fil til den sist lagrede versjonen av koblet ekstern fil. Denne kommandoen gjelder ikke for hyperklenker, og er ikke tilgjengelig hvis gjeldende dokument ikke inneholder lenker til andre filer.

Denne kommandoen kan brukes med eksterne fillenker til bilder og OLE-objekter (når de er satt inn med en lenke til en ekstern fil).

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:


Kildefil

Viser banen til kildefilen. Hvis banen definerer en DDE-kobling, må relative stier innledes med "fil:".

Dobbeltklikk på en lenke i listen for å åpne et dialogvindu der du kan velge et annet objekt for lenken.

Element

Viser hvilket program (hvis kjent) som sist lagret kildefilen.

Type

Viser filtypen, som for eksempel bilder, for kildefilen.

Status

Viser mer informasjon om kildefilen.

Automatisk

Oppdaterer automatisk innholdet i lenken når du åpner filen. Endringer som er gjort i kildefilen blir da vist i filen som inneholder lenken. Lenkede bildefiler kan bare oppdateres manuelt. Dette er ikke tilgjengelig for en lenket bildefil.

Valget Automatisk er bare tilgjengelig for DDE-lenker. Du kan sette inn en DDE-lenke ved å kopiere innholdet fra en fil og lime det inn ved å velge Rediger → Lim inn utvalg, og deretter krysse av for Lenke. Siden DDE er et system for tekstbasert lenking, vil bare antallet desimaler som blir vist i kildecellen, bli kopiert til målcellen.

Manuell

Oppdaterer koblingen bare når du klikker Oppdater-knappen.

Endre

Endre kildefilen for den valgte lenken.

Bryt lenke

Bryt lenken mellom kildefilen og dokumentet du jobber med. Det sist oppdaterte innholdet av kildefilen blir tatt vare på i det gjeldende dokumentet.

Oppdater

Oppdaterer lenken slik at den sist lagrede versjonen av filen, som det blir lenket til, vises i dokumentet.

Lukk

Lukk dialogvinduet og lagre alle endringene.

note

Når du åpner en fil som inneholder lenker, blir du spurt om lenkene skal oppdateres. Oppdateringa kan ta flere minutter avhengig av hvor de lenkede filene er lagret.


note

Hvis du åpner en fil som inneholder DDE-lenker, blir du spurt om lenkene skal oppdateres. Ikke godta oppdateringa hvis du ikke vil åpne en kobling til DDE-tjeneren.


warning

Lenker til eksterne steder kan konstrueres som overfører lokale data til den eksterne serveren. Avslå forespørselen om å oppdatere hvis du ikke stoler på dokumentet.


Supporter oss!