Dokumentstruktur for hoveddokumenter

I et Hoveddokument kan du bytte Navigator mellom normalvisning og hovedvisning .

Navigator viser hovedkomponentene i hoveddokumentet. Hvis du holder musepekeren over navnet på et underdokument i listen, vises hele stien til underdokumentet.

Hovedvisningen i dokumentstrukturen viser de f√łlgende ikoner:

Bytt Master Visning

Skifter mellom hoveddokumentsvisning og normalvisning.

Ikon

Bytt Master Visning

Rediger

Rediger innholdet i komponenten som er valgt i Navigator-listen. Hvis utvalget er en fil, åpnes filen for redigering. Hvis utvalget er en indeks, åpnes Indeks-dialogboksen.

Ikon

Rediger

Oppdater

Trykk og velg innholdet du vil oppdatere.

Ikon

Oppdater

Utvalg

Oppdaterer innholdet i utvalget.

Registre

Oppdaterer alle registrene.

Lenker

Oppdaterer alle lenkene.

Alt

Oppdaterer alt innholdet.

Rediger lenke

Denne kommandoen finner du ved √• h√łyreklikke p√• en innsatt fil i Navigator. Endre koblingsegenskapene for den valgte filen.

Sett inn

Sett inn en fil, et register eller et nytt dokument i hoveddokumentet.

tip

Du kan ogs√• sette inn filer i hoveddokumentet ved √• dra en fil fra skrivebordet og slippe den i hovedvinduet til ¬ęDokumentstrukturen¬Ľ.


Ikon

Sett inn

Register

Sett inn et register eller en innholdsfortegnelse i hoveddokumentet.

Fil

Sett inn en eller flere filer i hoveddokumentet.

Nytt dokument

Lag og sett inn et nytt underdokument. Når du oppretter et nytt dokument blir du spurt om å skrive inn filnavnet og hvor du vil lagre dokumentet.

Tekst

Setter inn et nytt avsnitt i hoveddokumentet, der du kan skrive inn tekst. Du kan ikke sette inn tekst ved siden av en tekstoppf√łring som allerede finnes i ¬ęDokumentstruktur¬Ľ.

Lagre med innhold

Lagrer en kopi av innholdet i de koblede filene i hoveddokumentet. Dette sikrer at gjeldende innhold forblir tilgjengelig selv om de koblede filene ikke er tilgjengelige.

Ikon

Lagre med innhold

Flytt oppover

Flytter valget opp √©n posisjon i Navigator-listen. Du kan ogs√• flytte oppf√łringer ved √• dra og slippe dem i listen. Hvis du flytter en tekstdel til en annen tekstdel, blir tekstdelene sl√•tt sammen.

Ikon

Flytt oppover

Flytt nedover

Flytter utvalget ned √©n posisjon i navigatorlisten. Du kan ogs√• flytte oppf√łringer ved √• dra og slippe dem i listen. Hvis du flytter en tekstdel til en annen tekstdel, blir tekstdelene sl√•tt sammen.

Ikon

Flytt nedover

Slett

Denne kommandoen finner du ved √• h√łyreklikke p√• et element i navigatoren. Sletter valget fra Navigator-listen og hoveddokumentet, men sletter ikke underdokumentfilen.

Supporter oss!