Tekstformat (søk)

Finds specific text formatting features, such as font types, font effects, and text flow characteristics.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Edit - Find & Replace - Format button.


The search criteria for attributes are listed below the Find box.

note

You do not need to specify a search text in the Find box when you search and replace formatting.


To define a replacement format, click in the Replace box, and then click the Format button.

Bruk Tekstformat (Søk) eller Tekstformat (Erstatt) for å angi ditt formateringssøkekriterium. Disse dialogvinduene inneholder følgende faner:

Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Skrifteffekter

Specify the font effects that you want to use.

Innrykk og avstand

Angi innrykk, mellomrom og linjeavstand for dette avsnittet.

Justering

Juster avsnittet i forhold til sidemargene.

Tekstflyt

Velg innstillinger for orddeling og sideopsettet.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

Asiatisk utforming

Velg oppsett for skrift på to linjer for asiatiske språk. Velg tegnene i teksten og deretter denne kommandoen.

Asiatisk typografi

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Supporter oss!