Tekstformat (søk)

Finner spesifikke tekstformateringsfunksjoner, for eksempel skrifttyper, skrifteffekter og tekstflytegenskaper.

For å bruke denne funksjonen …

D'oh! You found a bug (text/shared/00/edit_menu.xhp#suchenformat not found).


Søkekriteriene for attributter er oppført under Finn-boksen.

note

Du trenger ikke spesifisere en søketekst i Finn-boksen når du søker og erstatter formatering.


For å definere et erstatningsformat, klikk i Erstatt-boksen, og klikk deretter på Format-knappen.

Bruk Tekstformat (Søk) eller Tekstformat (Erstatt) for å angi ditt formateringssøkekriterium. Disse dialogvinduene inneholder følgende faner:

Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Skrifteffekter

Spesifiser skrifteffektene du vil bruke.

Innrykk og avstand

Angi innrykk, mellomrom og linjeavstand for dette avsnittet.

Justering

Juster avsnittet i forhold til sidemargene.

Tekstflyt

Velg innstillinger for orddeling og sideopsettet.

Area (Background, Highlighting)

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan bare nås etter at du har aktivert støtte for asiatiske språk i - Språk og Lokale innstillinger - Generelt.

Spesifiser posisjon, skalering, rotasjon og avstand for tegn.

Asiatisk utforming

Velg oppsett for skrift på to linjer for asiatiske språk. Velg tegnene i teksten og deretter denne kommandoen.

Asiatisk typografi

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Languages and Locales - General in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Supporter oss!