Tekstformat (søk)

Finner spesifikke tekstformateringsfunksjoner, for eksempel skrifttyper, skrifteffekter og tekstflytegenskaper.

For å bruke denne funksjonen …

D'oh! You found a bug (text/shared/00/edit_menu.xhp#suchenformat not found).


Søkekriteriene for attributter er oppført under Finn-boksen.

note

Du trenger ikke spesifisere en søketekst i Finn-boksen når du søker og erstatter formatering.


For å definere et erstatningsformat, klikk i Erstatt-boksen, og klikk deretter på Format-knappen.

Bruk Tekstformat (Søk) eller Tekstformat (Erstatt) for å angi ditt formateringssøkekriterium. Disse dialogvinduene inneholder følgende faner:

Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Skrifteffekter

Spesifiser skrifteffektene du vil bruke.

Innrykk og avstand

Angi innrykk, mellomrom og linjeavstand for dette avsnittet.

Justering

Juster avsnittet i forhold til sidemargene.

Tekstflyt

Velg innstillinger for orddeling og sideopsettet.

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Spesifiser posisjon, skalering, rotasjon og avstand for tegn.

Asiatisk utforming

Velg oppsett for skrift på to linjer for asiatiske språk. Velg tegnene i teksten og deretter denne kommandoen.

Asiatisk typografi

Angi de typografiske alternativene for celler eller avsnitt i asiatiske språkfiler. For å aktivere støtte for asiatisk språk, velg Språkinnstillinger - Språk i Alternativer-dialogboksen, og velg deretter Aktivert-boksen i Asiatisk språkstøtte-området. Alternativene for asiatisk typografi ignoreres i HTML-dokumenter.

Supporter oss!