Tekstformat (søk)

Finds specific text formatting features, such as font types, font effects, and text flow characteristics.

For å bruke denne funksjonen …

Velg knappen Rediger → Søk og erstatt → Format


The search criteria for attributes are listed below the Find box.

Merknadsikon

You do not need to specify a search text in the Find box when you search and replace formatting.


To define a replacement format, click in the Replace box, and then click the Format button.

Bruk Tekstformat (Søk) eller Tekstformat (Erstatt) for å angi ditt formateringssøkekriterium. Disse dialogvinduene inneholder følgende faner:

Skrifteffekter

Specify the font effects that you want to use.

Innrykk og avstand

Angi innrykk, mellomrom og linjeavstand for dette avsnittet.

Justering

Juster avsnittet i forhold til sidemargene.

Tekstflyt

Velg innstillinger for orddeling og sideopsettet.

Area

Velg en bakgrunnsfarge eller -bilde.

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

Asiatisk utforming

Velg oppsett for skrift på to linjer for asiatiske språk. Velg tegnene i teksten og deretter denne kommandoen.

Asiatisk typografi

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Supporter oss!