Egenskaper

Velg tekstattributtene du vil søke etter. Hvis du for eksempel velger Disposisjon-attributtet, vil alle tegn som er formatert manuelt med en Disposisjon-effekt bli funnet. Hvis du ogsü vil finne tegn med en Disposisjon-effekt som en del av en stil, velg Inkluder stiler i delen Andre alternativer før du søker.

Innstillinger

Velg attributtene du vil søke etter.

Avstand

Finner egenskapen Avstand (topp, bunn).

Blinkende

Finner tegn som bruker egenskapen Blinkende.

Effekter

Finner tegn som bruker en SmĂĽ bokstaver-effekt (store bokstaver, smĂĽ bokstaver, store bokstaver i hvert ord eller smĂĽ store bokstaver).

Enkeltord

Finner tegn formatert med Understreking eller gjennomstreking som individuelle ord.

Enker

Finner egenskapen Enkekontroll.

Foreldreløse

Finner Kontroll av Foreldreløse-attributtet.

Gjennomstreking

Finner tegn formatert med Gjennomstreking-attributtet.

Hold sammen med neste avsnitt

Finner egenskapen Hold sammen med neste avsnitt.

Ikke del opp avsnitt

Finner avsnitt med Ikke del avsnitt-attributtet aktivert.

Innrykk

Finner egenskapen Innrykk (fra venstre, fra høyre, første linje).

Justering

Finner egenskapen Justering (venstre, høyre, midtstilt, blokkjustert).

Karakterskalering

Finner tegn formatert med Skalabredde.

Linjeavstand

Finner egenskapen Linjeavstand (enkel, halvannen, dobbel, proporsjonal, minst, innledende).

Loddrett tekstjustering

Finner attributtet Vertikal tekstjustering.

Omriss

Finner tegn formatert med Disposisjon-attributtet.

Orddeling

Finner egenskapen Orddeling.

Overstrek

Finner tegn formatert med Overstreking.

Posisjon

Finner tegn ved ĂĽ bruke attributtene Normal, Superscript eller Subscript.

Relieff

Finner tegn formatert med Lettelse-attributtet.

Rotasjon

Finner egenskapen Rotering.

Sidelinjeavstand

Finn avsnitt med Aktiver sidelinjeavstand-attributtet aktivert.

Sidestil

Finner egenskapen Bryt med sidestil.

Skrift

Finner alle forekomster hvor standardskrifttypen er blitt endret.

Skriftfarge

Finner alle forekomster hvor standardskrifttypen er blitt endret.

Skriftstilling

Finner egenskapen Kursiv eller Halvfet og kursiv.

Skriftstørrelse

Finner egenskapen Skriftstørrelse/skrifthøyde.

Skrifttykkelse

Finner egenskapen Halvfet eller Halvfet og kursiv.

Skyggelagt

Finner tegn formatert med Skygget-attributtet.

SprĂĽk

Finner egenskapen SprĂĽk (til staving).

Tabulatorer

Finner avsnitt som bruker en ekstra tabulator.

Tegnbakgrunn

Finner tegn som bruker egenskapen Bakgrunn.

Understreking

Finner tegn formatert med Understreking.

Utjevning

Finner Avstand (standard, utvidet, komprimert) attributter og par-kjerning.

Supporter oss!