Likhetssøk

Finn termer som ligner Finn-teksten. Merk av i denne avmerkingsboksen, og klikk deretter Likheter-knappen for å definere likhetsalternativene.

For å bruke denne funksjonen …


Et likhetssøk kan for eksempel finne ord som skiller seg fra Finn-teksten med to tegn.

Innstillinger

Angi kriteriet for bestemmelse av om et ord ligner søkeuttrykket.

Bytt ut tegn

Skriv inn antall tegn i søkeordet som kan byttet. Hvis du for eksempel spesifiserer to byttede tegn, er "sweep" og "creep" anses som lik.

Legg til tegn

Velg det høyeste antall ekstra tegn som ord kan ha for fortsatt å bli funnet av søket som lignende ord.

Fjern tegn

Velg hvor mange tegn kortere enn søkeordet et ord kan være.

I kombinasjon

Kryss av for å søke etter et uttrykk som passer en hvilken som helst kombinasjon av innstillingene.

tip

Å bruke Kombiner oppfyller bedre en brukers forventninger fra å se på innstillingene, men kan returnere falske positiver. Å ikke bruke Kombiner kan gi færre matcher enn forventet, men returnerer ikke falske positiver.


note

En vektet Levenshtein Distance (WLD) algoritme brukes. Hvis Kombiner ikke er merket av, behandles innstillingene som et eksklusivt-ELLER (strengt WLD). Hvis det er merket av for Kombiner, behandles innstillingene som et inkluderende-ELLER (avslappet WLD).


warning

Vær forsiktig når du bruker Erstatt alle med likhetssøk. Best å være sikker først på hva som vil bli funnet.


Supporter oss!