Finn og erstatt

Finner eller erstatter tekst eller formater i gjeldende dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Finn og erstatt.

Fra verktøylinjer:

Ikon Finn og erstatt

Søk og erstatt

Fra tastaturet:

+ H


Finn

Skriv inn teksten du vil finne, eller velg et tidligere søk fra listen.

Søkealternativer er oppført under Finn-boksen og i Andre alternativer-området i dialogboksen.

Match bokstavstørrelse

Samsvarer med det nøyaktige tegnet som er oppgitt i Finn-boksen uten å vurdere alternative store og små bokstaver.

Deaktiver dette alternativet for å vurdere alle mulige bokstavstørrelse-treff. For eksempel, å skrive inn "a" i Finn-boksen samsvarer med både "a" og "A".

note

Vær oppmerksom på at noen tegn kan ha mer enn ett samsvar når Samsvar mellom store og små bokstaver er deaktivert. For eksempel samsvarer "s" med "s", "S" og "ß" (skarp S brukt på det tyske språket).


Søker etter hele ord eller celler som er identiske med søketeksten.

Erstatt

Skriv inn en erstatningstekst i kombinasjonsboksen, eller velg et tidligere søk fra listen.

Erstatningsalternativer er oppført under Finn-boksen og i Andre alternativer-området i dialogboksen.

Finn Forrige

Finner og velger den forrige forekomsten av teksten eller formatet du søker etter i dokumentet.

Finn Neste

Finner og velger neste forekomst av teksten eller formatet du søker etter i dokumentet.

Erstatt

Erstatt den valgte teksten eller formatet du søkte etter, og søk etter neste.

Erstatt alle

Erstatter alle forekomster av teksten eller formatet du vil erstatte.

Andre alternativer

Viser flere eller færre søkealternativer. Klikk på denne etiketten igjen for å skjule de utvidede søkealternativene.

Kun gjeldende utvalg

Søker bare i den valgte teksten eller cellene.

Bytt baklengs

Søket starter ved gjeldende markørposisjon og går bakover til begynnelsen av filen.

Søker etter tekst formatert med stilen du angir. Merk av i denne avmerkingsboksen, og velg deretter en stil fra Finn-listen. For å spesifisere en erstatningsstil, velg en stil fra Erstatt-listen.

Likhetssøk

Finn termer som ligner Finn-teksten. Merk av i denne avmerkingsboksen, og klikk deretter Likheter-knappen for å definere likhetsalternativene.

Samsvarende tegnbredde (bare hvis asiatiske språk er aktivert)

Skiller mellom halv-bredde og full-bredde tegnformer.

Høres ut som (japansk) (bare hvis asiatiske språk er aktivert)

Lar deg spesifisere søkealternativene for lignende notasjon brukt i japansk tekst. Merk av i denne avmerkingsboksen, og klikk deretter Lyder-knappen for å spesifisere søkealternativene.

Søkeinnstillinger for japansk

Diakritisk-sensitiv

Søker eksakt samsvar, inkluderer ikke Unicode-kombinasjonsmerker i søk. For eksempel vil søk etter كتب ikke samsvare med كَتَبَ eller كُتُب eller كتِب og så videre.

Kashida-sensitiv

Søker eksakt samsvar, inkluderer ikke arabisk Tatweel-merke U+0640 (også kjent som Kashida) i søk. For eksempel, søk etter كتاب vil ikke samsvare med كـتاب eller كــــاب og så videre.

Lukk

Lukk dialogvinduet og lagre alle endringene.

tip

Etter at du lukker dialogboksen Finn og erstatt, kan du fortsatt søke med de siste søkekriteriene du skrev inn, ved å trykke Shift++F.


Supporter oss!