Merk alt

Velger hele innholdet i gjeldende fil, ramme eller tekstobjekt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Velg alle.

+A

Ikon

Merk alt


Supporter oss!