Merk alt

Velger hele innholdet i gjeldende fil, ramme eller tekstobjekt.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Velg alle.

Fra verktøylinjer:

Ikon Velg alle

Merk alt

Fra tastaturet:

+ A


Supporter oss!