Lim inn

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Edit - Paste.

+V

På verktøylinjen Standard, klikk

Icon

Lim inn


Supporter oss!