Lim inn

Setter inn innholdet på utklippstavlen der markøren befinner seg, og erstatter all valgt tekst eller objekter.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Lim inn.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Lim inn.

Fra verktøylinjer:

Ikon Lim inn

Lim inn

Fra tastaturet:

+ V

Shift + Ins


Supporter oss!