Kopier

Kopier den valgte teksten/visningen til utklippstavlen.

Merknadsikon

Hver gang du kopierer, blir innholdet i utklippstavlen overskrevet.


For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Kopier.

+C

På verktøylinjen Standard, klikk

Ikon

Kopier


Supporter oss!