Kopier

Kopier den valgte teksten/visningen til utklippstavlen.

Merknadsikon

Hver gang du kopierer, blir innholdet i utklippstavlen overskrevet.


For å bruke denne funksjonen …

Choose Edit - Copy.

+C

På verktøylinja Standard, klikk

Icon

Kopier


Supporter oss!