Kopier

Kopier den valgte teksten/visningen til utklippstavlen.

note

Hver gang du kopierer, blir innholdet i utklippstavlen overskrevet.


For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Kopier.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Kopier.

Fra verktøylinjer:

Ikon Kopier

Kopier

Fra tastaturet:

+ C

Ctrl + Ins


Supporter oss!