Klipp ut

Fjern den valgte teksten/visningen og kopier den til utklippstavlen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Klipp ut.

+ X

På verktøylinja Standard, klikk

Ikon

Klipp ut


Supporter oss!