Klipp ut

Fjern den valgte teksten/visningen og kopier den til utklippstavlen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Klipp ut.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Klipp ut.

Fra verktøylinjer:

Ikon Klipp ut

Klipp ut

Fra tastaturet:

+ X

Shift + Del


Supporter oss!