Klipp ut

Fjern den valgte teksten/visningen og kopier den til utklippstavlen.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Edit - Cut.

+X

På verktøylinja Standard, klikk

Icon

Klipp ut


Supporter oss!