Gjenta

Gjentar den siste handlinga. Denne kommandoen er tilgjengelig i Writer og Calc

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Gjenta.

Fra verktøylinjer:

Gjenta ikon

Gjenta

Fra tastaturet:

+ Shift + Y


Supporter oss!