Gjenopprett

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger - Gjør om.

På verktøylinjen Standard, klikk

Ikon

Gjenopprett


Supporter oss!