Gjenopprett

Reverserer handlingen til den siste Angre-kommandoen. For å velge Angre-trinnet du vil reversere, klikk på pilen ved siden av Gjør om-ikonet på Standard-linjen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Gjør om.

Fra verktøylinjer:

Gjør om ikon

Gjenopprett

Fra tastaturet:

+ Y


Supporter oss!