Angre

Reverserer den siste kommandoen eller den siste oppføringen du skrev. For å velge kommandoen du vil reversere, klikk på pilen ved siden av Angre-ikonet på Standard-linjen.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Angre.

Fra verktøylinjer:

Ikon Angre

Angre

Fra tastaturet:

+ Z


tip

For å endre antall kommandoer du kan angre, gå til Ekspertkonfigurasjon og angi en ny verdi for egenskapen "/org.openoffice.Office.Common/Undo Steps".


note

Noen kommandoer (for eksempel redigering av stiler) kan ikke angres.


tip

Du kan avbryte Angre-kommandoen ved å velge Rediger - Gjøre om.


Om angre-kommandoen i databasetabeller

Når du arbeider med databasetabeller kan du bare angre den siste kommandoen.

warning

Hvis du endrer innholdet i en post i en databasetabell som ikke er lagret, og deretter bruker kommandoen Tilbakestill, slettes posten.


Om angre-kommandoen i presentasjoner

Angre-listen tømmes når du bruker et nytt oppsett på et lysbilde.

Supporter oss!