Angre

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Angre

+ Z

På en av verktøylinjene Standard eller Tabelldata, klikk

Ikon

Angre


Tipsikon

To change the number of commands that you can undo, go to the Expert configuration and set a new value of the property "/org.openoffice.Office.Common/Undo Steps".


Merknadsikon

Noen kommandoer (for eksempel redigering av stiler) kan ikke angres.


Tipsikon

You can cancel the Undo command by choosing Edit - Redo.


Om angre-kommandoen i databasetabeller

Når du arbeider med databasetabeller kan du bare angre den siste kommandoen.

Advarselsikon

If you change the content of a record in a database table that has not been saved, and then use the Undo command, the record is erased.


Om angre-kommandoen i presentasjoner

The Undo list is cleared when you apply a new layout to a slide.

Supporter oss!