Nylig brukte dokumenter

En liste over nylig brukte filer. Trykk på filnavnet for å åpne en fil.

Antallet filer som er oppført kan endres i ekspertkonfigurasjonen ved å angi egenskapen /org.openoffice.Office.Common/ History PickListSize.

Filen blir åpnet av LibreOffice-modulen som lagret den.

Supporter oss!