Nylig brukte dokumenter

En liste over nylig brukte filer. Trykk på filnavnet for å åpne en fil.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Fil - Nylige dokumenter.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Fil - Nylige dokumenter.

Fra verktøylinjer:

Ikon Nylige dokumenter

Nylige dokumenter

Fra startsenteret:

Nylige dokumenter.


note

Antallet filer som er oppført kan endres i ekspertkonfigurasjonen ved å angi egenskapen /org.openoffice.Office.Common/ History PickListSize.


Filen blir åpnet av LibreOffice-modulen som lagret den.

Supporter oss!