Versjoner

Lagrer og organiserer flere versjoner av gjeldende dokument i samme fil. Du kan også åpne, slette og sammenligne tidligere versjoner.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Fil - Versjoner.

Fra verktøylinjer:

Ikon versjoner

Versjoner


warning

Hvis du lagrer en kopi av en fil som inneholder versjonsinformasjon (ved å velge Fil - Lagre som), lagres versjonsinformasjonen ikke sammen med filen.


Nye versjoner

Angi innstillingene for lagring av en ny versjon av dokumentet.

Lagre ny versjon

Lagre gjeldende status for dokumentet som en ny versjon. Hvis du vil, kan du også legge inn kommentarer i dialogboksen Sett inn versjonskommentar før du lagrer den nye versjonen.

Sett inn versjonskommentar

Skriv inn en kommentar her når du lagrer en ny versjon. Hvis du klikket Vis for å åpne denne dialogboksen, kan du ikke redigere kommentaren.

Lagre alltid versjon ved lukking

Hvis du har gjort endringer i dokumentet, lagrer LibreOffice automatisk en ny versjon når du lukker dokumentet.

Hvis du lagrer dokumentet manuelt, ikke endre dokumentet etter lagring, og deretter lukke, vil ingen ny versjon opprettes.

Eksisterende versjoner

List opp de eksisterende versjonene av dokumentet, dato og tidspunkt for når det ble laget, forfatter og tilhørende kommenterer.

Lukk

Lukk dialogvinduet og lagre alle endringene.

Åpne

Åpner den valgte versjonen i et skrivebeskyttet-vindu.

Vis

Vis hele merknaden til den valgte versjonen.

Slett

Slett den valgte versjonen.

Sammenligne

Sammenlign endringene som ble gjort i hver versjon. Hvis du vil, kan du Administrer endringer.

Supporter oss!