Lagre alle

Lagrer alle endrede LibreOffice-dokumenter.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Fil - Lagre alle.

Fra verktøylinjer:

Ikon Lagre alle

Lagre alt


Hvis du lagrer en ny fil eller en kopi av en skrivebeskyttet fil, Lagre som dialogboksen vises.

Supporter oss!