Lag hoveddokument

Oppretter et hoveddokument fra gjeldende Writer-dokument. Et nytt underdokument opprettes ved hver forekomst av en valgt avsnittsstil eller disposisjonsnivå i kildedokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil - Send - Opprett hoveddokument.


Dokumentstrukturen vises etter at du har laget et hoveddokument. Dobbeltklikk på et underdokument i Dokumentstrukturen for å redigere det.

Filnavn

Skriv inn et filnavn eller en sti til filen. Du kan også skrive inn en URL.

atskilt med

Velg avsnittsstilen eller disposisjonsnivået du vil bruke for å dele kildedokumentet i underdokumenter. Som standard opprettes et nytt dokument for hvert disposisjonsnivå 1.

Filtype

Velg hvilket filformat du vil lagre dokumentet i. Bare dokumenter av denne filtypen blir vist i visningsområdet. Filtypene blir beskrevet i Informasjon om import- og eksportfilter.

Lagre

Lagrer filen.

Supporter oss!