Lag hoveddokument

Creates a master document from the current Writer document. A new sub-document is created at each occurrence of a chosen paragraph style or outline level in the source document.

For å bruke denne funksjonen …

Choose File - Send - Create Master Document.


Dokumentstrukturen vises etter at du har laget et hoveddokument. Dobbeltklikk på et underdokument i Dokumentstrukturen for å redigere det.

Filnavn

Skriv inn et filnavn eller en sti til filen. Du kan også skrive inn en URL.

atskilt med

Select the paragraph style or outline level that you want to use to separate the source document into sub-documents. By default a new document is created for every outline level 1.

Filtype

Velg hvilket filformat du vil lagre dokumentet i. Bare dokumenter av denne filtypen blir vist i visningsområdet. Filtypene blir beskrevet i Informasjon om import- og eksportfilter.

Lagre

Lagrer filen.

Supporter oss!