Send

Send en kopi av dokumentet til andre programmer.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Meny Fil - Send.


E-postdokument

Åpner et nytt vindu i standard e-postprogram med gjeldende dokument som vedlegg. Det gjeldende filformatet brukes.

E-post som PDF

Viser dialogboksen Eksporter som PDF, eksporterer gjeldende dokument til Portable Document Format (PDF), og åpner deretter et vindu for e-postsending med PDF-en som en vedlegg.

Supporter oss!