Skriverinnstillinger

Velg standardskriveren for gjeldende dokument og endre utskriftsalternativer.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Fil - Skriverinnstillinger.

Fra verktøylinjer:

Ikon Skriverinnstillinger

Skriverinnstillinger


note

Du kan oppleve en liten forsinkelse når du endrer standardskriveren for et dokument som inneholder innebygde LibreOffice OLE-objekter.


Skriver

Viser informasjonen som gjelder for den valgte skriveren.

Hvis listen er tom, må du installere en standardskriver for operativsystemet ditt. Se den elektroniske hjelpen for ditt operativsystem for instruksjoner om hvordan du installerer og konfigurerer en standardskriver.

Navn

Lister opp de installerte skriverne på operativsystemet ditt. For å endre standardskriveren, velg et skrivernavn fra listen.

Status

Beskriver gjeldende status for den valgte skriveren.

Type

Viser skrivertypen du valgte.

Lokasjon

Viser porten for den valgte skriveren.

Kommentarer

Viser tilleggsinformasjon for skriveren.

Egenskaper

Endre skriverinnstillingene for operativsystemet for gjeldende dokument.

warning

Sørg for at layoutalternativet Landskap eller Stående som er angitt i dialogboksen Skriveregenskapene samsvarer med sideformatet du angir ved å velge .


Alternativer

Åpner Skriveralternativ-dialogen der du kan overstyre de globale skriveralternativene som er angitt på - LibreOffice - Skriv ut-panel for gjeldende dokument.

warning

Alternativer-knappen er bare tilgjengelig i LibreOffice Writer og Calc.


Supporter oss!