Skriv ut

Skriver ut gjeldende dokument, utvalg eller sidene du angir. Du kan også angi utskriftsalternativer for gjeldende dokument. Utskriftsalternativene kan variere i henhold til skriveren og operativsystemet du bruker.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil - Skriv ut.

+P

P√• verkt√łylinen Standard, klikk

Utskrift Ikon

Skriv ut


Dialogboksen Skriv ut består av tre hoveddeler: En forhåndsvisning med navigasjonsknapper, fanesider med kontrollelementer som er spesifikke for gjeldende dokumenttype, og Skriv ut, Avbryt og Hjelp-knappene.

Hvis du bare vil vite hvordan du skriver ut dokumentet, klikker du på en av koblingene nedenfor.

Generell utskrift:

Skrive ut raskere med reduserte data

Skrive ut i svart-hvitt

Angi det st√łrste utskriftsomr√•det p√• en side

Merknadsikon

Innstillingene du definerer i Skriv ut-dialogen er bare gyldige for gjeldende utskriftsjobb som du starter ved å klikke Skriv ut-knappen. Hvis du vil endre noen alternativer permanent, åpne - LibreOffice (programnavn) - Skriv ut.


Merknadsikon

Trykk Shift+F1 eller velg Hjelp - Hva er dette? og pek på et kontrollelement i Skriv ut-dialogen for å se en utvidet hjelpetekst.


Forhåndsvisning

Forhåndsvisningen viser hvordan hvert ark vil se ut. Du kan bla gjennom alle papirark med knappene under forhåndsvisningen.

Avmerkingsboks for forhåndsvisning

Slå på eller av visning av forhåndsvisning.

Forhåndsvisning av navigasjonsboks

Skriv inn antall sider som skal vises i forhåndsvisningen, i boksen eller bruk pilknappene for å vise sider i forhåndsvisningen.

ūü°Ü Viser forh√•ndsvisning av neste side.

‚Įģ Viser forh√•ndsvisning av siste side.

ūü°Ą Viser forh√•ndsvisning av forrige side.

‚Į¨ Viser forh√•ndsvisning av den f√łrste siden.

Generelt

På fanen Generelt finner du de viktigste kontrollelementene for utskrift. Du kan definere hvilket innhold i dokumentet som skal skrives ut. Du kan velge skriveren og åpne dialogboksen Skriverinnstillinger.

Skriver

Listeboksen viser de installerte skriverne. Klikk på skriveren du vil bruke for aktuell utskriftsjobb.

Status

Viser tilgjengeligheten til den valgte skriveren.

Egenskaper

√Öpner Skriveregenskaper dialogboksen. Skriveregenskapene varierer i henhold til skriveren du velger.

Område og kopier

Alle sider

Skriver ut hele dokumentet.

Sider

Skriver bare ut sidene eller lysbildene du angir i Side -boksen.

Utvalg

Skriver ut bare det(e) valgte området(e) eller objekt(ene) i gjeldende dokument.

For å skrive ut en flere sider, bruk et format som 3-6 . For å skrive ut enkeltsider, bruk et format som 7; 9; 11 . Du kan skrive ut en kombinasjon av sideområder og enkeltsider ved å bruke et format som 3-6; 8; 10; 12 .

Inkluder

Velg undersettet av sider og skriv ut. Mulig verdi er:

Papirsider

Hvis skriverenhåndterer tosidig utskrift, er det mulig å velge mellom å bruke bare én side av papiret eller begge deler.

Antall kopier

Skriv inn antall kopier du vil skrive ut.

Sorter

Bevarer siderekkef√łlgen til originaldokumentet.

Opprett separate utskriftsjobber for sorterte utskrifter

Merk av for å ikke stole på at skriveren lager sorterte kopier, men oppretter en utskriftsjobb for hver kopi i stedet.

Skriv ut i omvendt rekkef√łlge

Merk av for √• skrive ut sider i omvendt rekkef√łlge.

Sideoppsett

Sideoppsett-delen kan brukes til √• lagre noen ark ved √• skrive ut flere sider p√• hvert ark. Du definerer arrangementet og st√łrrelsen p√• utdatasidene p√• det fysiske papiret.

Endre ordningen av sidene som skal skrives ut på hvert ark. Forhåndsvisningen viser hvordan hvert siste ark vil se ut.

For enkelte dokumenttyper kan du velge å skrive ut en brosjyre.

Papirst√łrrelse

Angi papirst√łrrelsen du vil bruke. Forh√•ndsvisningen vil vise hvordan dokumentet vil se ut p√• et papir av den gitte st√łrrelsen.

Orientering

Velg papirretningen. Mulige verdier er Stående og Landskap.

Sider per ark

Skriv ut flere sider per ark.

Velg hvor mange sider som skal skrives ut per ark. N√•r antall sider er satt til Egendefinert, vises f√łlgende innstillinger:

Sider

Velg antall rader.

Ved

Velg antall kolonner.

Margin

Velg margen mellom de utskrevne sidene og papirkanten.

Avstand

Velg margen mellom individuelle sider på hvert ark.

Rekkef√łlge

Velg rekkef√łlgen sidene skal skrives ut i.

Tegn en ramme på hver side

Merk av for å tegne en kant rundt hver side.

Brosjyre

Velg Brosjyre-alternativet for å skrive ut dokumentet i brosjyreformat.

Skrive ut en brosjyre

Supporter oss!