Adresseboktildeling

Rediger datakilden og tildelinga av felter i adresseboka.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Adressebokkilde.


Adressebokkilde

Angi datakilden og datatabellen for din adressebok.

Datakilde

Velg datakilden for adresseboken din.

Tabell

Velg datatabellen for adresseboken din.

Tildel

Legg til en ny datakilde i listen Kildeadressebok.

Felttildeling

Angi felttildelingene for din adressebok.

(Feltnavn)

Velg feltet i datatabellen som tilsvarer adressebokoppføringen.

Supporter oss!