Sikkerhet

Setter passordinnstillingene for det gjeldende dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Sikkerhet.


Åpne fil som skrivebeskyttet

Velg at dette dokumentet bare skal åpnes i skrivebeskyttet modus.

Merknadsikon

Dette fildelingsalternativet beskytter dokumentet mot tilfeldige endringer. Det er fortsatt mulig å redigere en kopi av dokumentet og lagre denne kopien med samme navn som originalen.


Ta opp endringer

Velg for å aktivere opptaksendringer. Dette er det samme som Rediger - Spor endringer - Registrer.

Tipsikon

For å beskytte opptakstilstanden med et passord, klikk Beskytt og skriv inn et passord. Andre brukere av dette dokumentet kan bruke endringene sine, men de kan ikke deaktivere endringsregistrering uten å kjenne passordet.


Beskytt / Opphev beskyttelsen

Beskytter endringsopptakstilstanden med et passord. Hvis endringsregistrering er beskyttet for gjeldende dokument, heter knappen Unprotect. Klikk Unprotect og skriv inn riktig passord for å deaktivere beskyttelsen.

Supporter oss!