Selvvalgte egenskaper

Lar deg legge inn selvvalgte informasjonsfelt i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Egendefinerte egenskaper.


Egenskaper

Skriv inn eget innhold i informasjonsfeltet. Du kan endre navnet, typen og innholdet til hver rad. Du kan også legge til eller fjerne rader.Disse blir eksportert som metadata til andre filformater.

Legg til

Trykk for å legge til en ny rad i listen over egenskaper.

Supporter oss!