Generelt

Inneholder generell informasjon om dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Choose File - Properties - General tab.


Fil

Viser filnavnet.

Type

Viser filtypen for det gjeldende dokumentet.

Location

Viser stien og navnet på mappen hvor filen er lagret.

Size

Viser størrelsen av det gjeldende dokumentet i antall byte.

Created

Viser dato, klokkeslett og forfatter da filen ble lagret første gang.

Modified

Viser dato, klokkeslett og forfatter da filen sist ble lagret i et LibreOffice-filformat.

Template

Displays the template that was used to create the file.

Digitally signed

Viser dato og klokkeslett for da filen sist ble digitalt signert samt navnet på personen som signerte dokumentet.

Digital Signatures

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Last printed

Viser dato, klokkeslett og brukernavn da filen sist ble skrevet ut.

note

After printing, a document must be saved to preserve its Last printed data. No warning message is given about this, if an unsaved document is closed.


Total editing time

Displays the amount of time that the file has been open for editing since the file was created. The editing time is updated when you save the file.

Revision number

Viser hvor mange ganger filen er blitt lagret.

Bruk brukerdata

Lagrer fullt navn på brukeren sammen med filen. Du kan endra navnet ved å velge → LibreOffice → Brukerinformasjon.

Reset Properties

Tilbakestiller endringstidspunktet til null, opprettelsestidspunktet til dagens dato og versjonsnummeret til «1». Endringsdataene og informasjon om utskrifter slettes også.

Save preview image with this document

Saves a thumbnail preview .png inside the document. This image may be used by a file manager under certain conditions.

tip

To disable generating thumbnails in general, choose - LibreOffice - Advanced. Click the Open Expert Configuration button, and search for GenerateThumbnail. If this property has the value true, then double-click on it to set its value to false.


Supporter oss!