Generelt

Inneholder generell informasjon om dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Generelt.


Fil

Viser filnavnet.

Type

Viser filtypen for det gjeldende dokumentet.

Plassering

Viser stien og navnet på mappen hvor filen er lagret.

Størrelse

Viser størrelsen av det gjeldende dokumentet i antall byte.

Opprettet

Viser dato, klokkeslett og forfatter da filen ble lagret første gang.

Endret

Viser dato, klokkeslett og forfatter da filen sist ble lagret i et LibreOffice-filformat.

Mal

Viser malen som ble brukt til å opprette filen.

Digitalt signert

Viser dato og klokkeslett for da filen sist ble digitalt signert samt navnet på personen som signerte dokumentet.

Digitale Signaturer

Åpner Digitale signaturer-dialogen der du kan administrere digitale signaturer for gjeldende dokument.

Sist skrevet ut

Viser dato, klokkeslett og brukernavn da filen sist ble skrevet ut.

note

Etter utskrift må et dokument lagres for å bevare Sist utskrevne-data. Det gis ingen varselmelding om dette hvis et ulagret dokument lukkes.


Total redigeringstid

Viser hvor lenge filen har vært åpen for redigering siden filen ble opprettet. Redigeringstiden oppdateres når du lagrer filen.

Revisjonsnummer

Viser hvor mange ganger filen er blitt lagret.

Bruk brukerdata

Lagrer fullt navn på brukeren sammen med filen. Du kan endra navnet ved å velge → LibreOffice → Brukerinformasjon.

Tilbakestill egenskaper

Tilbakestiller endringstidspunktet til null, opprettelsestidspunktet til dagens dato og versjonsnummeret til «1». Endringsdataene og informasjon om utskrifter slettes også.

Lagre forhåndsvisningsbilde med dette dokumentet

Lagrer en forhåndsvisning av miniatyrbilder .png inne i dokumentet. Dette bildet kan brukes av en filbehandler under visse forhold.

tip

For å deaktivere generering av miniatyrbilder generelt, velg - LibreOffice - Avansert. Klikk Åpne ekspertkonfigurasjon-knappen, og søk etter Generer miniatyrbilde. Hvis denne egenskapen har verdien sann, dobbeltklikker du på den for å sette verdien til usann.


Supporter oss!