Beskrivelse

Inneholder beskrivelser av dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Choose File - Properties - Description tab.


Tittel

Skriv inn en tittel på dokumentet.

Emne

Skriv inn et emne for dokumentet. Du kan bruke emner til å gruppere dokumenter med lignende innhold.

Nøkkelord

Skriv inn ord du vil bruke som nøkkelord for innholdet i dokumentet. Nøkkelord må skilles med komma. Et nøkkelord kan inneholde blanke tegn og semikolon.

Merknader

Skriv inn merknader for å gjøre det enklere å identifisere dokumentet.

tip

Title, Subject, and Keywords are exported to PDF files as PDF Document Properties. Entered values are exported and will appear in the corresponding fields in the PDF Document Properties Description.


Supporter oss!