Beskrivelse

Inneholder beskrivelser av dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Fil - Egenskaper - Beskrivelse.


Tittel

Skriv inn en tittel på dokumentet.

Emne

Skriv inn et emne for dokumentet. Du kan bruke emner til å gruppere dokumenter med lignende innhold.

Nøkkelord

Skriv inn ord du vil bruke som nøkkelord for innholdet i dokumentet. Nøkkelord må skilles med komma. Et nøkkelord kan inneholde blanke tegn og semikolon.

Kommentarer

Skriv inn kommentarer for å gjøre det enklere å identifisere dokumentet.

tip

Tittel, Emne og Søkeord eksporteres til PDF-filer som PDF-dokumentegenskaper. Oppgitte verdier eksporteres og vises i de tilsvarende feltene i PDF-dokumentets egenskaper.


Supporter oss!