Eksporter som

Eksporterer dokumentet i PDF- eller EPUB-format.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Fil - Eksporter som.

Fra verktøylinjer:

Ikon Eksporter som

Eksporter som


Eksporter som PDF

Lagrer gjeldende fil til Portable Document Format (PDF) versjon 1.4. En PDF-fil kan vises og skrives ut på hvilken som helst plattform med den originale formateringen intakt , forutsatt at støtteprogramvare er installert.

Eksporter direkte som PDF

Eksporter hele dokumentet ved å bruke dine standard PDF-innstillinger.

Eksporter som EPUB

Eksporter gjeldende fil til EPUB.

EPUB er standard for electroniske bokfiler med filutvidelsen .epub som kan lastes ned og leses på utstyr som for eksempel smarttelefon, lesebrett, datamaskiner eller lignende.

Eksporter direkte som EPUB

Eksporter hele dokumentet ved å bruke dine standard EPUB-innstillinger.

Supporter oss!