Eksporter

Lagre dokumentet med et annet navn og format der du velger.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Fil - Eksporter.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Fil - Eksporter.

Fra verktøylinjer:

Ikon eksporter

Eksporter


tip

I motsetning til Lagre som, skriver kommandoen Eksporter en kopi av det gjeldende dokumentet i en ny fil med det valgte formatet, men holder gjeldende dokument og format åpent i økten.


Eksporter-kommandoen åpner systemfilvelgeren, hvor du kan skrive inn navn og format på den eksporterte filen.

Fildialoger - for eksempel Åpne, Lagre som og lignende - er tilgjengelig på to forskjellige måter:

Bruk - LibreOffice - Generelt for å skifte fra det ene til det andre.

Mappevalg

Plukk opp din foretrukne mappe fra rullegardinlisten eller skriv inn banenavnet. Autofullfør-funksjonen kan brukes for å gjøre det enklere å skrive.

Koble til en server ved å bruke dialogboksen Filtjenester.
Velg en overordnet mappe fra mappebanen med Ikon Åpne.

Legg til en undermappe til gjeldende mappe med opprett ny mappe.

Filnavn

Skriv inn et filnavn eller en sti til filen. Du kan også skrive inn en URL.

Fileformat

Velg hvilket filformat du vil lagre dokumentet i. Bare dokumenter av denne filtypen blir vist i visningsområdet. Filtypene blir beskrevet i Informasjon om import- og eksportfilter.

Automatisk filnavn

Håndhever Open Document Format (ODF) når det er avmerket.

Utvalg

Eksporter bare de valgte bildene i LibreOffice Draw og Impress til andre formater. Om det ikke er krysset av i denne boksen, blir hele dokumentet eksportert.

note

Eksporterer du til en dokumentfiltype vil hele dokumentet bli eksportert.


Eksporter

Lagrer filen.

Supporter oss!