Eksporter

Lagre dokumentet med et annet navn og format der du velger.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil - Eksporter.


tip

I motsetning til Lagre som, skriver kommandoen Eksporter en kopi av det gjeldende dokumentet til en ny fil med det valgte formatet, og holder gjeldende dokument og format åpent i økten.


Eksporter-kommandoen åpner systemfilvelgeren, hvor du kan skrive inn navn og format på den eksporterte filen.

Filnavn

Skriv inn et filnavn eller en sti for filen.

Filtype

Velg hvilket filformat du vil lagre dokumentet i. Bare dokumenter av denne filtypen blir vist i visningsområdet. Filtypene blir beskrevet i Informasjon om import- og eksportfilter.

Lagre

Lagrer filen.

Supporter oss!