Lagre som

Lagre dokumentet et annet sted, med et annet navn eller som en annen filtype.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Fil - Lagre som.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Fil - Lagre som.

Fra verktøylinjer:

Ikon Lagre som

Lagre som

Fra tastaturet:

+Shift+S.


note

For å lagre et dokument som en mal, bruk kommandoen Fil - Maler - Lagre som mal.


Fildialoger - for eksempel Åpne, Lagre som og lignende - er tilgjengelig på to forskjellige måter:

Bruk - LibreOffice - Generelt for å skifte fra det ene til det andre.

Mappevalg

Plukk opp din foretrukne mappe fra rullegardinlisten eller skriv inn banenavnet. Autofullfør-funksjonen kan brukes for å gjøre det enklere å skrive.

Koble til en server ved å bruke dialogboksen Filtjenester.
Velg en overordnet mappe fra mappebanen med Ikon Åpne.

Legg til en undermappe til gjeldende mappe med opprett ny mappe.

Filnavn

Skriv inn et filnavn eller en sti til filen. Du kan også skrive inn en URL.

Filtype

Velg hvilket filformat du vil lagre dokumentet i. Bare dokumenter av denne filtypen blir vist i visningsområdet. Filtypene blir beskrevet i Informasjon om import- og eksportfilter.

D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

XML-filformat

warning

Lagre alltid dokumentet i en LibreOffice-filtype før du lagrer den som en ekstern filtype. Når du eksporterer til en ekstern filtype kan noen formateringsegenskaper gå tapt.


Lagre med passord

Beskytt filen med et passord. Passordet må skrives inn hver gang en bruker skal åpne filen.

note

Kun dokumenter som bruker det LibreOffice XML-baserte formatet kan lagres med et passord.


Automatisk filnavn

Håndhever Open Document Format (ODF) når det er avmerket.

Krypter med GPG nøkkel

Bruk OpenGP sine offentlige nøkler for å kryptere dokumentene.

Utvalg

Eksporter bare de valgte bildene i LibreOffice Draw og Impress til andre formater. Om det ikke er krysset av i denne boksen, blir hele dokumentet eksportert.

note

Eksporterer du til en dokumentfiltype vil hele dokumentet bli eksportert.


Lagre

Lagrer filen.

Supporter oss!