Lagre som

Lagre dokumentet et annet sted, med et annet navn eller som en annen filtype.

For å bruke denne funksjonen …

Choose File - Save As.


LibreOffice uses the native file picker dialog of the window manager of your operating system for the Save as command.

Merknadsikon

To save a document as a template, use the command File - Templates - Save As Template.


Filnavn

Skriv inn et filnavn eller en sti til filen. Du kan også skrive inn en URL.

Filtype

Velg hvilket filformat du vil lagre dokumentet i. Bare dokumenter av denne filtypen blir vist i visningsområdet. Filtypene blir beskrevet i Informasjon om import- og eksportfilter.

D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

XML-filformat

Advarselsikon

Lagre alltid dokumentet i en LibreOffice-filtype før du lagrer den som en ekstern filtype. Når du eksporterer til en ekstern filtype kan noen formateringsegenskaper gå tapt.


Lagre

Lagrer filen.

Lagre med passord

Beskytt filen med et passord. Passordet må skrives inn hver gang en bruker skal åpne filen.

Merknadsikon

Kun dokumenter som bruker det LibreOffice XML-baserte formatet kan lagres med et passord.


Krypter med GPG nøkkel

Bruk OpenGP sine offentlige nøkler for å kryptere dokumentene.

Rediger filterinnstillinger

Lar deg angi innstillinger for lagring av regneark for noen typer datafiler.

Utvalg

Eksporter bare de valgte bildene i LibreOffice Draw og Impress til andre formater. Om det ikke er krysset av i denne boksen, blir hele dokumentet eksportert.

Merknadsikon

Eksporterer du til en dokumentfiltype vil hele dokumentet bli eksportert.


Supporter oss!