Lagre en kopi

Lagrer en kopi av det aktuelle dokumentet med et annet navn eller sted.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Lagre en kopi.


Oppretter en annen fil med samme innhold som gjeldende fil. Den gjeldende filen holdes åpen for redigering.

Supporter oss!