Lagre en kopi

Lagrer en kopi av det aktuelle dokumentet med et annet navn eller sted.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Fil - Lagre en kopi.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Fil, langt klikk på Lagre og velg deretter Lagre en kopi.

Fra verktøylinjer:

Ikon Lagre en kopi

Lagre en kopi


Oppretter en annen fil med samme innhold som gjeldende fil. Den gjeldende filen holdes åpen for redigering.

Fildialoger - for eksempel Åpne, Lagre som og lignende - er tilgjengelig på to forskjellige måter:

Bruk - LibreOffice - Generelt for å skifte fra det ene til det andre.

Mappevalg

Plukk opp din foretrukne mappe fra rullegardinlisten eller skriv inn banenavnet. Autofullfør-funksjonen kan brukes for å gjøre det enklere å skrive.

Koble til en server ved å bruke dialogboksen Filtjenester.
Velg en overordnet mappe fra mappebanen med Ikon Åpne.

Legg til en undermappe til gjeldende mappe med opprett ny mappe.

Filnavn

Skriv inn et filnavn eller en sti til filen. Du kan også skrive inn en URL.

Filtype

Velg hvilket filformat du vil lagre dokumentet i. Bare dokumenter av denne filtypen blir vist i visningsområdet. Filtypene blir beskrevet i Informasjon om import- og eksportfilter.

Lagre med passord

Beskytt filen med et passord. Passordet må skrives inn hver gang en bruker skal åpne filen.

note

Kun dokumenter som bruker det LibreOffice XML-baserte formatet kan lagres med et passord.


Automatisk filnavn

Håndhever Open Document Format (ODF) når det er avmerket.

Krypter med GPG nøkkel

Bruk OpenGP sine offentlige nøkler for å kryptere dokumentene.

Lagre

Lagrer filen.

Supporter oss!