Lukk

Lukk dokumentet uten å avslutte programmet.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Fil - Lukk.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Fil - Lukk.

På menyen øverst til høyre (☰), velg Lukk.

Fra verktøylinjer:

Ikon Lukk

Lukk


Kommandoen Lukk lukker alle åpne vinduer i det gjeldende dokumentet.

Har du gjort endringer i dokumentet vil du bli spurt om du vil lagre endringene.

Når du lukker det siste åpne dokumentet, får du opp startsenteret.

Supporter oss!