Velg sti

Angir filstier.

For å bruke denne funksjonen …

Stivalgsknappen i mange veivisere

Klikk på knappen Redigert for noen få innstastninger under → LibreOffice → Stier.


Velg

Velger den angitte stien.

Sti:

Fjern eller velg en sti fra listen.

Supporter oss!