Åpne

Åpner en lokal eller ekstern fil eller importerer en.

For å bruke denne funksjonen …

Choose File - Open.

+O

På verktøylinja Standard, trykk

Icon Open

Åpne fil


LibreOffice bruker den opprinnelige filvelger-dialogen til vindusbehandleren til operativsystemet ditt for Åpne -kommandoen.

Merknadsikon

If the file that you want to open contains styles, special rules apply.


Visningsområde

Viser filene og mappene i den mappa du er i. For å åpne ni fil, marker filen og trykk Åpne.

Tipsikon

Du kan åpne mer enn ett dokument om gangen ved å holde « nede mens du velger filene. Trykk deretter Åpne.


Modern system file dialogs present many features for file handling. Most allows you to rename, delete, create files, sort list of files, display files and folders in icons, tree or list views, traverse the file system folder tree and much more. Use the mouse right button to get a list of commands on the selected files in the display area.

Filnavn

Enter a file name or a path for the file.

The following features are available in the dialog:

  1. LibreOffice har en autofullføringsfunksjon som slår seg på i noen tekst og listebokser. For eksempel kan du skrive inn i URL-feltet og autofullføringsfunksjonen vil vise den første filen eller mappen som den finner som begynner med bokstaven «a».

  2. Bruk pil ned for å bla gjennom de andre mappene og filene. Trykk høyre pil for å vise en undermappe i URL-feltet. Hurtigautofullføring er tilgjengelig ved trykking End etter at å ha skrevet inn en del av URL-en. Når dokumentet eller mappen du vil bruke har blitt funnet, velger du den ved å trykke Enter.

Versjon

Hvis det er flere versjoner av fila du åpner, velg hvilken versjon du vil åpne. Du kan lagre og organisere flere versjoner av et dokument ved å velge Fil – Versjoner. De ulike versjonene blir åpnet skrivebeskyttet.

Filtype

Marker filtypen som du vil åpne, eller velg Alle filer (*) for å vise en liste over alle filene i katalogen.

Åpne

Åpne dokumentet.

Sett inn

Hvis du åpner dialogvinduet ved å velge Sett inn → Fil, bytter knappen Åpne navn til Sett inn. Sett inn den valgte fila i dokumentet der markøren står.

Skrivebeskyttet

Åpne filen som skrivebeskyttet.

Åpne dokumenter med maler

LibreOffice kjenner igjen maler som finnes i hvilken katalog som helst i denne listen:

Merknadsikon

Når du bruker Fil → Lagre som mal for å lagre en mal, blir malen lagret i brukermappen for maler. Når du åpner et dokument som er basert på en slik mal, blir dokumentet kontrollert for å se om det er endringer i malen slik som beskrevet nedenfor. Malen som blir knyttet til dokumentet blir av og til kallet en «fast mal».


Merknadsikon

Når du bruker Fil → Lagre som og velg en malfil for å lagre malen i en mappe som ikkefinnes i listen, blir dokumentene som er baserte på denne listen ikke kontrollerte.


Når du åpner et dokument som er laget fra en «fast mal» (se beskrivelsen over), vil LibreOffice sjekke om malen er endret siden sist gang dokumentet ble åpnet. Hvis malen er endret, vises et dialogvindu der du kan velge hvilke stiler som skal brukes i dokumentet.

Trykk på Ja for å bruke de nye stilene fra malen i dokumentet.

Trykk Nei for å beholde de stilene som er brukte i dokumentet fra før.

Hvis et dokument som har blitt opprettet fra en mal som ikke lengre finnes, vil et dialogvindu bli vist der du kan angi hva som skal gjøres neste gang dette dokumentet blir åpnet.

For å bryte koblinga mellom dokumentet og den manglende malen trykker du på Nei. Ellers vil LibreOffice lete etter malen neste gang du åpner dokumentet.

Supporter oss!