Medie

Velg størrelsen på visittkortet. Du kan velge mellom ulike forhåndsvalgte formater, eller angi et eget format på fanen Format.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Ny → Visittkort → Medium


Format

Velg et størrelsesformat for visittkortet.

Sammenhengende

>Skriv ut visittkortene på sammenhengende papir.

Ark

Skriv ut visittkortene på enkeltark.

Merke

Velg hvilket papir du vil bruke. Alle papirtyper har egne størrelseformater.

Type

Velg hvilket størrelsesformat du vil bruke. Hvilke formater som er tilgjengelig kommer an på hvilket papir du valgte i Merke-listen. Hvis du vil bruke et selvvalgt format, velg [Bruker] og deretter fanen Format for å angi et format.

Info

Papirtypen og dimensjonene på visittkortet blir vist nederst i Format-området.

Supporter oss!