Visittkort

Lag ditt eget visittkort. Du kan velge mellom flere forhåndsvalgte formater eller lage et nytt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Ny → Visittkort


Medie

Velg størrelsen på visittkortet. Du kan velge mellom ulike forhåndsvalgte formater, eller angi et eget format på fanen Format.

Visittkort

Velg utseende på visittkortene.

Privat

Inneholder kontaktinformasjon for visittkort. Utseendet på visittkortet kan du velge under fanen Visittkort.

Arbeidsrelateret

Inneholder kontaktinformasjon for visittkort som har utforming fra kategorien «Visittkort, arbeid». Utseendet på visittkortet kan du velge under fanen Visittkort.

Format

Velg innstillingene for valg av papirformat.

Valg

Angi tilleggsinnstillinger for etikettene eller visittkortene, inkludert tekstsynkronisering og skriveroppsett.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!