Valg

Angi tilleggsinnstillinger for etikettene eller visittkortene, inkludert tekstsynkronisering og skriveroppsett.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Fil → Ny → Etiketter → Innstillinger

Velg fanen Fil → Ny → Visittkort → Innstillinger


Hele siden

Lager en full side med etiketter eller visittkort.

Enkeletikett

Lager en full side med etiketter eller visittkort.

Kolonne

Skriv inn antall etiketter eller visittkort du vil ha per rad (i bredden) på hver side.

Rad

Skriv inn hvor mange rader med etiketter eller visittkort du vil ha på hver side.

Synkroniser innholdet

Lar deg redigere en etikett eller ett visittkort. Innholdet av de resterende etikettene eller visittkortene på siden blir oppdaterer når du trykker på Synkroniser.

Synkroniser etiketter

Knappen Synkroniser etiketter vises bare i dokumentet hvis du valgte Synkroniser innholdetfanen Valg da du opprettet etikettene eller visittkortene.

Kopierer innholdet i etiketten eller visittkortet øverst til venstre over til de andre etikettene eller visittkortene på siden.

Skriver

Viser navnet på den valgte skriveren.

Oppsett

Åpner Skriveroppsett dialogen.

Supporter oss!