Format

Velg innstillingene for valg av papirformat.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Fil → Ny → Etiketter → Format

Velg fanen Fil → Ny → Visittkort → Format


Horisontal avstand

Viser avstanden mellom de venstre kantene av etiketter eller visittkort som ligger ved siden av hverandre. Hvis du lager et selvvalgt format, skriv inn en verdi her.

Loddrett avstand

Viser avstanden mellom den øvre kanten av en etikett eller et visittkort og den øvre kanten av etiketten eller visittkortet. Hvis du definerer et tilpasset format, skriv inn en verdi her.

Bredde

Viser bredden på etiketten eller visittkortet. Hvis du lager et selvvalgt format, skriv inn en verdi her.

Høyde

Viser høyden på etiketten eller visittkortet. Hvis du lager et selvvalgt format, skriv inn en verdi her.

Venstremargen

Viser avstanden mellom venstre sidekant og den venstre kanten av den første etiketten eller visittkortet. Hvis du lager et selvvalgt format, skriv inn en verdi her.

Toppmargin

Viser avstanden mellom toppen av siden og den øvre kanten av den første etiketten eller visittkortet. Hvis du lager et selvvalgt format, skriv inn en verdi her.

Kolonner

Skriv inn hvor mange etiketter eller visittkort du vil legge ved siden av hverandre (i bredden) på hver side.

Rader

Velg antall etiketter eller visittkort du vil ha over og under hverandre (i høyden) på hver side.

Sidebredde

Viser bredden på det valgte papirformatet. For å definere et tilpasset format, skriv inn en bredde her.

Sidehøyde

Viser høyden på det valgte papirformatet. For å definere et tilpasset format, skriv inn en høyde her.

Lagre

Lagre etikett- eller visittkort-formatet.

Lagre etikettformat

Merke

Skriv inn eller velg hvilket merke du vil ha.

Type

Skriv inn, eller velg en etiketttype.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!