Etiketter

Angi etiketteksten og papirstørrelsen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg kategorien Fil - Ny - Etiketter - Etiketter.


Inskripsjon

Skriv eller sett inn teksten som du vil ha på etikettene.

Etikettekst

Skriv inn den teksten du vil ha på etiketten. Du kan også sette inn et databasefelt.

Adresse

Lag en etikett med din svaradresse. Tekst som er i etikettekst-boksen vil bli overskrevet.

Merknadsikon

For å endre returadressen din, velg - LibreOffice, klikk så på Brukerdata fanen.


Database

Velg databasen du ønsker å bruke som datakilde for etiketten.

Tabell

Velg den databasetabellen som har de feltene du vil bruke i etiketten.

Databasefelt

Velg det databasefeltet du vil bruke. Trykk deretter på pilen til venstre for boksen for å sette inn feltet i Etikett-tekstboksen.

Navnet på databasefeltet er avgrenset av parenteser i feltet Etikettekst. Hvis du vil kan du skille databasefelter med mellomrom. Trykk «Enter» for å sette inn et databasefelt på en ny linje.

Format

Du kan velge et forhåndsbestemt størrelsesformat, eller angi et nytt under fanen Format.

Sammenhengende

Skriv ut etiketter på sammenhengende ark.

Ark

Skriv ut etiketter på egne ark.

Merke

Velg hvilket papir du vil bruke. Alle papirtyper har egne størrelseformater.

Type

Velg det størrelseformatet du vil bruke. Hvilke format som er tilgjengelige avhenger av hvilket merke du har valgt i listen over Merker. Hvis du vil bruke et selvvalgt etikettformat, velg [Bruker], og deretter velg Format-fanen.

Info

Papirtypen, dimensjonene til etiketten og rutenettet for etiketter vises nederst i Format-området.

Supporter oss!