Hoveddokument

Du kan bruke et hoveddokument for å organisere komplekse prosjekter, som for eksempel en bok. Et hoveddokument kan inneholde individuelle filer for hvert kapittel i en bok, i tillegg til en innholdsliste og stikkordliste.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil – Ny – Hoveddokument.


Supporter oss!