Ny

Lag et nytt LibreOffice-dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Fil - Ny.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Fil - Ny.

På menyen øverst til høyre (☰), velg Ny.

Fra verktøylinjer:

Ikon Ny

Ny (ikonet viser typen av det nye dokumentet).

Fra startsenteret:

Klikk på det tilsvarende dokumenttypeikonet.

Fra tastaturet:

+N


Opprett et dokument fra en mal. Du kan også velge: Ny – Maler og dokumenter.

En mal er en fil som inneholder oppsettelementene for et dokument, som stiler, bakgrunner, rammer, bilder, felter, sideoppsett og tekst.

Ikon

Navn

Funksjon

Ikon Tekstdokument

Tekstdokument

Oppretter et tekstdokument i LibreOffice forfatter.

Ikon Regneark

Regneark

Oppretter et regnearkdokument i LibreOffice Calc.

Ikon Presentasjon

Presentasjon

Oppretter et presentasjonsdokument i LibreOffice Impress.

Ikon Tegning

Tegning

Oppretter et tegnedokument i LibreOffice Draw.

Ikon Formel

Formel

Oppretter et formeldokument i LibreOffice Math.

Ikon Database

Database

Åpner Databaseveiviser for å opprette en database fil.

Ikon HTML Dokument

HTML-dokument

Oppretter et HTML-dokument.

Ikon XML Form Dokument

XML-skjemadokument

Oppretter et XForms dokument.

Ikon Etiketter

Etiketter

Åpner Etiketter-dialogboksen der du kan angi alternativene for etikettene dine, og oppretter deretter en tekstdokument for etikettene i LibreOffice Writer.

Ikon Visittkort

Visittkort

ÅpnerVisittkort-dialogen der du kan angi alternativene for visittkortene dine, og oppretter deretter et tekstdokument i LibreOffice Writer.

Ikon Hoveddokument

Hoveddokument

Oppretter et hoveddokument.

Ikon Maler

Maler

Oppretter et dokument ved hjelp av en eksisterende mal.


Supporter oss!