Ny

Lag et nytt LibreOffice-dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Choose File - New.

Knappen NyStandard-verktøylinjen. (Ikonet på knappen viser typen nytt dokument.)

Icon New

Ny

Key +N


Opprett et dokument fra en mal. Du kan også velge: Ny – Maler og dokumenter.

En mal er en fil som inneholder oppsettelementene for et dokument, som stiler, bakgrunner, rammer, bilder, felter, sideoppsett og tekst.

Ikon

Navn

Funksjon

Ikon

Tekstdokument

Oppretter et nytt tekstdokument (LibreOffice Writer).

Ikon

Regneark

Oppretter et nytt regnearkdokument (LibreOffice Calc).

Ikon

Presentasjon

Oppretter en ny presentasjon(LibreOffice Impress).

Ikon

Tegning

Oppretter et nytt tegningsdokument (LibreOffice Draw).

Ikon

Database

Åpne Databaseveiviseren slik at du får hjelp til å lage en databasefil.

Ikon

HTML-dokument

Oppretter et nytt HTML-dokument.

Ikon

XML-skjemadokument

Oppretter et nytt XForms-dokument.

Ikon

Hoveddokument

Oppretter et nytt hoveddokument.

Ikon

Formel

Oppretter et nytt formeldokument (LibreOffice Math).

Ikon

Etiketter

Åpner dialogvinduet Etiketter, der du kan angi innstillinger for etiketter og deretter lage et nytt tekstdokument i LibreOffice Writer for etikettene.

Ikon

Visittkort

Åpner dialogvinduet Visittkort, der du kan angi innstillinger for visittkort og opprette et nytt tekstdokument i LibreOffice Writer.

Ikon

Maler

Oppretter et nytt dokument fra en eksisterende mal.


Supporter oss!