Menyen «Rediger»

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Angre.

Fra verktøylinjer:

Ikon Angre

Angre

Fra tastaturet:

+ Z

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Gjør om.

Fra verktøylinjer:

Gjør om ikon

Gjenopprett

Fra tastaturet:

+ Y

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Gjenta.

Fra verktøylinjer:

Gjenta ikon

Gjenta

Fra tastaturet:

+ Shift + Y

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Klipp ut.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Klipp ut.

Fra verktøylinjer:

Ikon Klipp ut

Klipp ut

Fra tastaturet:

+ X

Shift + Del

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Kopier.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Kopier.

Fra verktøylinjer:

Ikon Kopier

Kopier

Fra tastaturet:

+ C

Ctrl + Ins

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Lim inn.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Lim inn.

Fra verktøylinjer:

Ikon Lim inn

Lim inn

Fra tastaturet:

+ V

Shift + Ins

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Lim inn spesial.

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn spesial .

Fra grensesnittet med faner:

Langt klikk på Hjem - Lim inn.

Fra verktøylinjer:

Ikon Lim inn spesial

Lim inn spesial

Ikon Lim inn

Lim inn (langt klikk)

Fra tastaturet:

+ Shift + V.

Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn uformatert tekst .

Høyreklikk for å åpne hurtigmenyen og velg Lim inn spesial - Uformatert tekst .

+ Alt + Shift + V.

Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn flettet tabell .

Høyreklikk på måltabellcellen for å åpne hurtigmenyen og velg Lim inn spesial - Flettet tabell .

Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn som radene ovenfor .

Høyreklikk på måltabellcellen for å åpne hurtigmenyen og velg Lim inn spesial - Rader Over .

Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn som Kolonner Før .

Høyreklikk på måltabellcellen for å åpne hurtigmenyen og velg Lim inn spesial - Kolonner Før .

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Velg alle.

Fra verktøylinjer:

Ikon Velg alle

Merk alt

Fra tastaturet:

+ A

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Spor endringer.

Fra grensesnittet med faner:

Velg kategorien Gjennomgå.

Fra verktøylinjer:

Ikon Spor Endringer

Spor Endringer

Velg Rediger - Spor endringer - Ta opp.

Fra verktøylinjer:

Ikon Vis Spor. Endringer

Vis Spor Endringer

Velg Rediger - Spor endringer - Administrer.

Velg kategorien Rediger - Spor endringer - Administrer - Liste.

Velg Verktøy - Autokorrektur - Bruk og rediger endringer. Dialogboksen Autokorrektur vises.
Klikk på Rediger endringer-knappen og naviger til fanen Liste.

Velg kategorien Rediger - Spor endringer - Administrer - Filtrer.

Velg Rediger - Spor endringer - Slå sammen dokument.

Velg Rediger - Spor endringer - Sammenlign dokument.

Velg Trediger - Spor Endringer - Beskytt

Velg Rediger - Spor endringer - Kommenter.

Velg kategorien Rediger - Spor endringer - Administrer - Liste.
Klikk på en oppføring i listen og åpne hurtigmenyen.
Velg Rediger kommentar.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Gjennomgå.

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Finn.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Finn.

Fra verktøylinjer:

Ikon Søk

Søk

Fra tastaturet:

+ F

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Finn og erstatt.

Fra verktøylinjer:

Ikon Finn og erstatt

Søk og erstatt

Fra tastaturet:

+ H

Velg Rediger - Finn og erstatt - Attributter.

Velg Rediger - Finn og erstatt - Format-knappen.

Fra menylinjen:

Velg Vis - Navigator.

Fra verktøylinjer:

Ikon Navigator På/Av

Vis/skjul dokumentstruktur

Fra tastaturet:

F5

Velg Verktøy – Bibliografidatabase.

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Eksterne lenker - Endre (kun DDE-lenker).

Velg en ramme, og velg deretter Rediger - OLE-objekt - Egenskaper.

Åpne kontekstmenyen for valgt ramme, velg Egenskaper.

Fra menylinjen:

Velg Rediger - OLE-objekt.

Fra kontekstmenyen:

Velg kommandoer i menyen.

Velg Rediger - OLE-objekt - Rediger, også i kontekstmenyen til det valgte objektet.

Velg Rediger - OLE-objekt - Åpne.

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Referanse.

Fra verktøylinjer:

Ikon Referanse

Referanse

Supporter oss!