Menyen «Rediger»

Velg Rediger - Angre.

+Z

På en av verktøylinjene Standard eller Tabelldata, klikk

Ikon

Angre

Velg Rediger - Gjør om.

På verktøylinjen Standard, klikk

Ikon

Gjenopprett

Velg Rediger - Gjenta.

Velg Rediger - Klipp ut.

+X

På verktøylinjen Standard, klikk

Ikon

Klipp ut

Velg Rediger - Kopier.

+C

På verktøylinjen Standard, klikk

Ikon

Kopier

Velg Rediger - Lim inn.

+V

På verktøylinjen Standard, klikk

Ikon

Lim inn

Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn spesial .

+ Shift + V.

Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn uformatert tekst .

Høyreklikk for å åpne hurtigmenyen og velg Lim inn spesial - Uformatert tekst .

+ Alt + Shift + V.

Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn flettet tabell .

Høyreklikk på måltabellcellen for å åpne hurtigmenyen og velg Lim inn spesial - Flettet tabell .

Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn som radene ovenfor .

Høyreklikk på måltabellcellen for å åpne hurtigmenyen og velg Lim inn spesial - Rader Over .

Velg Rediger - Lim inn spesial - Lim inn som Kolonner Før .

Høyreklikk på måltabellcellen for å åpne hurtigmenyen og velg Lim inn spesial - Kolonner Før .

Velg Rediger - Velg alle.

+A

Ikon

Merk alt

Velg Rediger - Spor endringer.

Velg Rediger - Spor endringer - Ta opp.

Velg Rediger - Spor endringer - Vis .

Velg Rediger - Spor endringer - Administrer.

Velg kategorien Rediger - Spor endringer - Administrer - Liste.

Velg Verktøy - Autokorrektur - Bruk og rediger endringer. Dialogboksen Autokorrektur vises.
Klikk på Rediger endringer-knappen og naviger til fanen Liste.

Velg kategorien Rediger - Spor endringer - Administrer - Filtrer.

Velg Rediger - Spor endringer - Slå sammen dokument.

Velg Rediger - Spor endringer - Sammenlign dokument.

Velg Trediger - Spor Endringer - Beskytt

Velg Rediger - Spor endringer - Kommenter.

Velg kategorien Rediger - Spor endringer - Administrer - Liste.
Klikk på en oppføring i listen og åpne hurtigmenyen.
Velg Rediger kommentar.

Velg Rediger - Finn.

+F

Velg Rediger - Finn og erstatt.

+H

På verktøylinjen Standard, klikk

Ikon

Søk og erstatt

Velg Rediger - Finn og erstatt - Attributter.

Velg Rediger - Finn og erstatt - Format-knappen.

Velg Vis - Navigator.

På verktøylinjen Standard, klikk

Ikon

Vis/skjul dokumentstruktur

Velg Verktøy – Bibliografidatabase.

Velg Rediger - Eksterne lenker.

Velg Rediger - Eksterne lenker - Endre (kun DDE-lenker).

Velg en ramme, og velg deretter Rediger - OLE-objekt - Egenskaper.

Åpne kontekstmenyen for valgt ramme, velg Egenskaper.

Velg Rediger - OLE-objekt.

Velg Rediger - OLE-objekt - Rediger, også i kontekstmenyen til det valgte objektet.

Velg Rediger - OLE-objekt - Åpne.

Velg Rediger - Referanse.

Supporter oss!