Sprettoppmenyen i galleriet

Angir hvordan et valgt bildeobjekt settes inn i et dokument.

Setter inn en kopi av det valgte bildeobjektet direkte inn i dokumentet.

Setter inn det valgte bildet som en lenke.

Du kan bruke Forhåndsvisning til å vise det valgte bildet.

Tildeler en tittel til et valgt objekt i galleriet.

Sletter det valgte bildet. Du blir bedt om å bekrefte.

Supporter oss!