Vise og skjule festede vinduer

Hvert et dokket-vindu har et ikon for å kontrollere visningsegenskapene til vinduet.

Du kan vise eller skjule vinduet ved å trykke på knappen.

Automatisk visning og skjuling av festede vinduer

Du kan klikke på kanten av et festet vindu som er skjult, for å åpne det.

Det festede vinduet lukkes av seg selv når du flytter musepekeren utenfor vinduet.

Flere festede vinduer fungerer som et enkelt vindu når automatisk visning og skjuling er på.

Dra og slipp

Hvis du drar et objekt over kanten til et festet vindu som er skjult, åpnes vinduet automatisk.

Supporter oss!