Menyen «Format»

Fra verktøylinjer:

AutoFormat Styles Icon

AutoFormat

Fra menylinjen:

Velg Format → Rad → Høyde

Fra kontekstmenyen:

Åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en åpen databasetabell og velg Radhøyde

Fra grensesnittet med faner:

Choose Layout - Row - Row Height.

Choose Home - Row - Row Height.

Fra verktøylinjer:

Icon Row Height

Row Height

Velg Format → Kolonne → Bredde

Åpne sprettoppmenyen til en kolonneoverskrift i en databasetabell og velg Kolonnebredde

åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en databasetabell og velg Tabellformat

Åpne sprettoppmenyen til en kolonneoverskrift i en databasetabell og velg Kolonneformat

Åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en åpen databasetabell og velg Slett rader

Fra menylinjen:

Fra kontekstmenyen:

Choose Rotate or Flip

Fra verktøylinjer:

Ikon Roter eller Vend

Roter eller Vend

Fra menylinjen:

Fra kontekstmenyen:

Choose Rotate or Flip - Vertically

Fra verktøylinjer:

Ikon Vend vertikalt

Vend vertikalt

Fra menylinjen:

Fra kontekstmenyen:

Choose Rotate or Flip - Horizontally

Fra verktøylinjer:

Ikon Vend horisontalt

Vend horisontalt

Velg tre eller flere objekter og

Velg Form - Distribuer Utvalg (LibreOffice Draw).

Åpne kontekstmenyen - velg Distribuer utvalg (LibreOffice Impress).

Ikon Distribuer

Distribuer

Supporter oss!