Menyen «Format»

Velg Format → Rad → Høyde

Åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en åpen databasetabell og velg Radhøyde

Velg Format → Kolonne → Bredde

Åpne sprettoppmenyen til en kolonneoverskrift i en databasetabell og velg Kolonnebredde

Velg Format - Akse - Y Akse - Tall -fanen (diagram dokumenter).

åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en databasetabell og velg Tabellformat

Åpne sprettoppmenyen til en kolonneoverskrift i en databasetabell og velg Kolonneformat

Åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en åpen databasetabell og velg Slett rader

Velg Form – Speilvend (LibreOffice Draw)

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Bilde.

Åpne sprettoppmenyen og velg Speilvend (i presentasjoner).

Velg Endre – Speilvend – Loddrett (LibreOffice Draw)

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Bilde.

Åpne sprettoppmenyen og velg Speilvend → Loddrett (i presentasjoner)

Velg Form → Speilvend → Vannrett (LibreOffice Draw)

Velg Format → Bilde → Egenskaper og klikk på fanen Bilde.

Velg Format → Speilvend → Vannrett

Høyreklikk et valgt objekt og velg Speilvend → Vannrett (LibreOffice Impress)

Velg Form – Fordeling (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Fordeling (LibreOffice Impress)

Supporter oss!