Menyen «Format»

Velg Format → Rad → Høyde

Åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en åpen databasetabell og velg Radhøyde

Velg Format → Kolonne → Bredde

Åpne sprettoppmenyen til en kolonneoverskrift i en databasetabell og velg Kolonnebredde

Velg Format - Akse - Y Akse - Tall -fanen (diagram dokumenter).

åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en databasetabell og velg Tabellformat

Åpne sprettoppmenyen til en kolonneoverskrift i en databasetabell og velg Kolonneformat

Åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en åpen databasetabell og velg Slett rader

Velg Form – Speilvend (LibreOffice Draw)

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Bilde.

Åpne sprettoppmenyen og velg Speilvend (i presentasjoner).

Velg Endre – Speilvend – Loddrett (LibreOffice Draw)

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Bilde.

Åpne sprettoppmenyen og velg Speilvend → Loddrett (i presentasjoner)

Velg Form → Speilvend → Horisontalt (LibreOffice Draw)

Velg Format → Bilde → Egenskaper og klikk på fanen Bilde.

Velg Format → Speilvend → Horisontalt

Høyreklikk et valgt objekt og velg Speilvend → Horisontalt (LibreOffice Impress)

Velg tre eller flere objekter og

Velg Form - Distribuer Utvalg (LibreOffice Draw).

Åpne kontekstmenyen - velg Distribuer utvalg (LibreOffice Impress).

Supporter oss!