Menyen «Format»

Velg Format - Linje (Impress and Draw).

Velg Format - Tekstboks og Form - Linje (skriver).

Velg Format - Objekt - Linje (Calc).

På verktøylinjen Linje og fyll klikk

Ikon Linje

Linje

Velg Format - Linje - Linjestiler-fanen.

Høyreklikk på et valgt objekt - velg kategorien Linje - Pilstiler.

Ikon Linje

Linje

Velg Format - Område.

På verktøylinjen Linje og fyll klikk

Ikon Område

Område

Velg kategorien Format - Område - Gjennomsiktighet (tegnedokumenter).

Velg kategorien Format - Objekt og form - Område - Gjennomsiktighet (presentasjonsdokumenter).

Velg kategorien Format - Diagramvegg - Gjennomsiktighet (diagramdokumenter).

Velg kategorien Format - Diagramområde - Gjennomsiktighet (diagramdokumenter).

Velg kategorien Format -Diagramgulv - Gjennomsiktighet (diagramdokumenter).

Velg kategorien Format - Tittel - Alle titler - Gjennomsiktighet (diagramdokumenter).

Velg Format - Tittel - Hovedtittel - Gjennomsiktighet fanen (diagramdokumenter).

Velg kategorien Format - Tittel - Undertittel - Gjennomsiktighet (diagramdokumenter).

Velg kategorien Format - Tittel - Tittel (X-akse) - Gjennomsiktighet (diagramdokumenter).

Velg kategorien Format - Tittel - Tittel (Y-akse) - Gjennomsiktighet (diagramdokumenter).

Velg kategorien Format - Tittel - Tittel (Z-akse) - Gjennomsiktighet (diagramdokumenter)

Velg Format - Objektegenskaper - Datapunkt - Gjennomsiktighet - fane (diagramdokumenter).

Velg kategorien Format - Objektegenskaper - Dataserie - Gjennomsiktighet (diagramdokumenter).

Velg kategorien Format - Avsnitt - Gjennomsiktighet.

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen for en oppføring og velg kategorien Endre/Ny - Gjennomsiktighet.

Velg Format - Område - Skygge-fanen.

Velg Format - Område - Gradienter-fanen.

VelgFormat - 3 Område - Strekigfanen.

- Hatch fanen.

Velg Format - Område - Bilde-fanen.

Velg Format - .

Velg Format - - Tekst-fanen.

Velg Format - - Tekstanimasjon-fanen.

Velg Format - Posisjon og størrelse.

Ikon posisjon og størrelse

Posisjon og størrelse

Åpne kontekstmenyen for objektet - velg Navn.

Høyreklikk på et valgt bilde, ramme eller OLE-objekt - velg kategorien Egenskaper - Alternativer.

For et valgt objekt velger du Format - Beskrivelse

Klikk på tekstboksen eller formen for å velge, og deretter...

Velg Format - Posisjon og størrelse - Plassering og størrelse-fanen.

Åpne kontekstmenyen for valgt objekt - velg Plassering og størrelse - Plassering og størrelse-fanen.

Ikon posisjon og størrelse

Posisjon og størrelse menyikon

Velg Format - Posisjon og størrelse - Rotasjon-fanen.

Ikon Roter

Roter

Velg Format - Posisjon og størrelse - Skrå- og hjørneradius-fanen.

Velg Format - Posisjon og størrelse - Bildeforklaring-fanen. Dette er bare tilgjengelig for tekstboksforklaringer, ikke for bildetekster med egendefinerte former.

Velg Rediger - Endepunkter.

Ikon Redigeringspunkter

Rediger punkter

Velg Format - Tegn (tegnefunksjoner).

Åpne kontekstmenyen - velg Tegn.

Åpne kontekstmenyen – velg Størrelse.

Åpne kontekstmenyen – velg Stil.

Åpne kontekstmenyen - velg Stil - fet.

Ikon Fet

Halvfet

Åpne kontekstmenyen - velg Stil - kursiv.

Ikon Kursiv

Kursiv

Åpne menyen Format - Tekst , og velg Enkelt understreking eller Dobbelt understreking .

Ikon Understreking

Understreking

Åpne kontekstmenyen - velg Stil - Gjennomstreking.

Åpne kontekstmenyen - velg Stil - Skygge.

Åpne kontekstmenyen - velg Stil - kontur.

Åpne kontekstmenyen - velg Stil - Hevet skrift.

Åpne kontekstmenyen - velg Stil - Senket skrift.

Velg Format - Mellomrom.

Velg Format - Avstand - Linjeavstand: 1.

Velg Format - Avstand - Linjeavstand: 1,5.

Velg Format - Avstand - Linjeavstand: 2.

Velg Format - Juster tekst - Venstre.

Åpne kontekstmenyen - velg Justerer - Venstre.

Ikon Venstrejuster

Venstrejustert

Velg Format - Juster tekst - Høyre.

Åpne kontekstmenyen - velg Juster - Høyre.

Ikon Høyrejuster

Høyrejustert

Velg Format - Juster tekst - Sentrert.

Åpne kontekstmenyen - velg Juster - Senter.

Ikon Sentrert

Velg Format - Juster tekst - Justert.

Åpne kontekstmenyen - velg Juster - Justert.

Ikon Justert

Blokkjustert

Velg Skriftforming fra verktøylinjen Tegning

Velg Format - Gruppe.

Åpne kontekstmenyen - velg Gruppe.

Åpne kontekstmenyen – velg Gruppe (for tekstboks og former).

Ikon Gruppe

Gruppe

Åpne kontekstmenyen - velg Opphev gruppering.

Ikon deaktivere gruppe

Løs opp gruppe

Åpne kontekstmenyen – velg Forlat gruppe.

Ikon forlat gruppe

Gå ut av gruppe

Åpne kontekstmenyen - velg Bli med i Gruppe.

Ikon Bli med i Gruppe

Gå inn i gruppe

Supporter oss!