Menyen «Format»

Opna verktøylinjen Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Flere kontrollelementer og så Tabellkontroll. Dra med musa for å lage et felt.

Åpne verktøylinjen Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Flere kontrollelementer og så Tabellkontroll. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet kan ikke koblet til til en database.

Åpne verktøylinjen Kontrollelementer for skjema, trykk på knappen Flere kontrollelementer og så Tabellkontroll. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være koblet til en database.

Åpne verktøylinjen >Kontrollelementer for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være koblet til en database.

Åpne Formulærkontroller, klikk Komboboks eller Listeboks og dra musa for å lage et felt. Formulæret må være tilkoblet en database: Veiviser - Side 1.

Åpne verktøylinjen Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være tilkoblet en database: Veiviseren side 2.

Åpne verktøylinjen Kontrollelement for skjema og klikk knappen Listeboks. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være koblet til en database: veiviseren side 3.

Åpne verktøylinjen Kontrollelement for skjema og klikk knappen Kombinasjonsboks. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være koblet til en database: veiviseren side 3.

Åpne verktøylinjen Verktøykasse i dialogredigeringen i Basic, og trykk

Ikon Egenskaper

Egenskaper

Åpne kontekstmenyen for et valgt skjemaelement - velg Skjemaegenskaper.

Ikon Skjema

Skjema

Åpne kontekstmenyen for et valgt skjemaelement - velg kategorien Skjemaegenskaper - Generelt.

Åpne verktøylinjen Skjemadesign, klikk på ikonet Skjemaegenskaper - kategorien Generelt.

Åpne kontekstmenyen for et valgt skjemaelement - velg Skjemaegenskaper - Data-fanen.

Åpne verktøylinjen Skjemadesign, klikk på ikonet Skjemaegenskaper - kategorien Data.

Åpne kontekstmenyen for en valgt kontroll i et XML-skjema-dokument, velg kategorien Kontrollegenskaper - Data.

Åpne Skjemakontroller-verktøylinjen i et XML-skjema-dokument, klikk på Kontroll-ikonet - Data-fanen.

Åpne kontekstmenyen for et valgt skjemaelement - velg kategorien Skjemaegenskaper - Hendelser.

Åpne verktøylinjen Skjemadesign, klikk på ikonet Skjemaegenskaper - kategorien Hendelser.

Åpne kontekstmenyen for et valgt skjemaelement - velg Kontrollegenskaper.

Ikon Kontroll

Kontrollelement

Åpne kontekstmenyen for et valgt skjemaelement - velg kategorien Kontrollegenskaper - Generelt.

Åpne verktøylinjen Skjemadesign, klikk på Kontroll-ikonet - kategorien Generelt.

Åpne kontekstmenyen for et valgt skjemaelement - velg Kontrollegenskaper - Data-fanen.

Åpne verktøylinjen Skjemadesign, klikk på Kontroll-ikonet - kategorien Data.

Åpne kontekstmenyen for et valgt skjemaelement - velg kategorien Kontrollegenskaper - Hendelser.

Åpne verktøylinjen Skjemadesign, klikk på ikonet Kontrollegenskaper - kategorien Hendelser.

På verktøylinjen Formatering, klikk

Ikon Aktiveringsrekkefølge

Rekkefølge

På verktøylinjen Formatering, klikk

Ikon Legg til felt

Legg til felt

På verktøylinjen Skjemautforming, klikk

Ikon Skjemanavigator

Skjemastruktur

På verktøylinjen Kontrollelement for skjema eller på linjen Skjemautforming, klikk

Ikon Designmodus

Utformingsmodus på/av

Åpne Skjemastruktur, velg et skjema og deretter Åpne i utformingsmodus fra sprettoppmenyen

På fanen Skjemautforming, klikk

Ikon åpne i designmodus

Åpne i utformingsmodus

På verktøylinjen Kontrollelement for skjema klikk

Ikon Veiviser

Veivisere på/av

Velg Format → Still opp (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Velg Form → Still opp (LibreOffice Draw)

Ikon Arranger

Still opp

Velg Format → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Endre → Form → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Draw)

Shift++plusstegnet (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Impress)

Ikon Flytt Fremst

Flytt fremst

Velg Format → Still opp → Flytt framover (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Still opp → Flytt framover (LibreOffice Draw)

+ plusstegnet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Impress)

Ikon Flytt Framover

Flytt framover

Velg Format → Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Draw)

+ minustegnet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Impress)

Ikon Send Bakover

Flytt bakover

Velg Format → Still opp → Flytt bakerst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Still opp → Flytt bakerst (LibreOffice Draw)

Shift + + minustegnet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt bakerst (LibreOffice Impress)

Ikon Send Bakerst

Flytt bakerst

Velg Format → Still opp → Til forgrunn

Ikon til forgrunn

Til forgrunn

Velg Format → Still opp → Til bakgrunn

Ikon til bakgrunn

Til bakgrunn

Velg Format → Justering → Nederst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering (med valgte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Velg Format → Justering → Venstre (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Endre → Justering → Venstre (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Venstre (med valgt objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinjen Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon til venstre

Venstre

Velg Format → Justering → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Endre → Justering → Midtstilt (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinjen Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon Sentrert

Midtstilt

Velg Format → Justering → Høyre

Velg Form → Justering → Høyre (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinjen Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon  til Høyre

Høyre

Velg Format → Justering → Øverst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering → Øverst (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Øverst (med valgt objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinjen Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon Topp

Øverst

Velg Format → Justering → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering → Midtstilt (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Midtstill (med valgt objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinjen Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon Sentrert

Midtstilt

Velg Format → Justering → Nederst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering → Nederst (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinjen Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon Bunn

Nederst

For et valgt objekt velger du Format - Anker.

Høyreklikk på et valgt objekt - velg Anker.

Tegneobjektegenskaper-linjen eller Form Design-linje, klikk

Ikon Anker

Anker

Velg Format - Anker - Til side.

Velg Format - Anker - Til avsnitt.

Velg Format - Anker - Til tegn.

Velg Format - Anker - Som tegn.

Velg Format - Anker - Til ramme.

Velg Format - Anker - Til celle.

Supporter oss!