Menyen «Format»

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Flere kontrollelementer og så Tabellkontroll. Dra med musa for å lage et felt.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Flere kontrollelementer og så Tabellkontroll. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet kan ikke koblet til til en database.

Åpne verktøylinja Kontrollelementer for skjema, trykk på knappen Flere kontrollelementer og så Tabellkontroll. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være koblet til en database.

Åpne verktøylinja >Kontrollelementer for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være koblet til en database.

Åpne Formulærkontroller, klikk Komboboks eller Listeboks og dra musa for å lage et felt. Formulæret må være tilkoblet en database: Veiviser - Side 1.

Åpne verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å laga et felt. Skjemaet må være tilkoblet en database: Veiviseren side 2.

Åpne verktøylinja Kontrollelement for skjema og klikk knappen Listeboks. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være koblet til en database: veiviseren side 3.

Åpne verktøylinja Kontrollelement for skjema og klikk knappen Kombinasjonsboks. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være koblet til en database: veiviseren side 3.

Åpne verktøylinja Verktøykasse i dialogredigeringen i Basic, og trykk

Icon Properties

Egenskaper

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties.

Icon Form

Skjema

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties.

Icon Control

Kontrollelement

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Control Properties icon - Events tab.

På verktøylinja Formatering, klikk

Icon Activation Order

Rekkefølge

På verktøylinja Formatering, klikk

Icon Add Field

Legg til felt

På verktøylinja Skjemautforming, klikk

Icon Form Navigator

Skjemastruktur

På verktøylinja Kontrollelement for skjema eller på linja Skjemautforming, klikk

Icon Design Mode

Utformingsmodus på/av

Åpne Skjemastruktur, velg et skjema og deretter Åpne i utformingsmodus fra sprettoppmenyen

På fanen Skjemautforming, klikk

Icon Open in Design Mode

Åpne i utformingsmodus

På verktøylinja Kontrollelement for skjema klikk

Icon Wizard

Veivisere på/av

Velg Format → Still opp (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Velg Form → Still opp (LibreOffice Draw)

Icon Arrange

Still opp

Velg Format → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Endre → Form → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Draw)

Shift++plusstegnet (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Impress)

Icon Bring to Front

Flytt fremst

Velg Format → Still opp → Flytt framover (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Still opp → Flytt framover (LibreOffice Draw)

+ plusstegnet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Impress)

Icon Bring Forward

Flytt framover

Velg Format → Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Draw)

+ minustegnet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Impress)

Icon Send Backward

Flytt bakover

Velg Format → Still opp → Flytt bakerst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Still opp → Flytt bakerst (LibreOffice Draw)

Shift + + minustegnet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt bakerst (LibreOffice Impress)

Icon Send to Back

Flytt bakerst

Velg Format → Still opp → Til forgrunn

Icon To Foreground

Til forgrunn

Velg Format → Still opp → Til bakgrunn

Icon To Background

Til bakgrunn

Velg Format → Justering → Nederst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering (med valgte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Velg Format → Justering → Venstre (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Endre → Justering → Venstre (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Venstre (med valgt objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Icon Left

Venstre

Velg Format → Justering → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Endre → Justering → Midtstilt (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Icon Centered

Midtstilt

Velg Format → Justering → Høyre

Velg Form → Justering → Høyre (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Icon Right

Høyre

Velg Format → Justering → Øverst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering → Øverst (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Øverst (med valgt objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Icon Top

Øverst

Velg Format → Justering → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering → Midtstilt (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Midtstill (med valgt objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Icon Centered

Midtstilt

Velg Format → Justering → Nederst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering → Nederst (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Icon Bottom

Nederst

Velg Format → Forankring

På fanen Skjemautforming, klikk

Icon Anchor

Endre forankring

Velg Format → Forankring → Til side

Velg Format → Forankring → Til avsnitt

Velg Format → Forankring → Til tegn

Velg Format → Forankring → Som tegn

Velg Format → Forankring → Til ramme

Velg Format → Forankring → Til celle

Supporter oss!