Menyen «Format»

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Flere kontrollelementer og så Tabellkontroll. Dra med musa for å lage et felt.

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Flere kontrollelementer og så Tabellkontroll. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet kan ikke koblet til til en database.

Åpne verktøylinja Kontrollelementer for skjema, trykk på knappen Flere kontrollelementer og så Tabellkontroll. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være koblet til en database.

Åpne verktøylinja >Kontrollelementer for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være koblet til en database.

Åpne Formulærkontroller, klikk Komboboks eller Listeboks og dra musa for å lage et felt. Formulæret må være tilkoblet en database: Veiviser - Side 1.

Åpne verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å laga et felt. Skjemaet må være tilkoblet en database: Veiviseren side 2.

Åpne verktøylinja Kontrollelement for skjema og klikk knappen Listeboks. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være koblet til en database: veiviseren side 3.

Åpne verktøylinja Kontrollelement for skjema og klikk knappen Kombinasjonsboks. Dra med musa for å lage et felt. Skjemaet må være koblet til en database: veiviseren side 3.

Åpne verktøylinja Verktøykasse i dialogredigeringen i Basic, og trykk

Ikon

Egenskaper

Åpne sprettoppmenyen til et valgt skjemaelement og velg Skjema

Ikon

Skjema

Åpne sprettoppmenyen til et valgt skjemaelement, og velg fanen Skjema → Generelt.

Åpne en av verktøylinjene Kontrollelementer for skjemaer eller Skjemautforming, trykk på Kontrollelement og velg fanen Generelt

Åpne sprettoppmenyen til et valgt skjemaelement, og velg fanen Skjema → Data

Åpne en av verktøylinjene Kontrollelementerfor skjemaer eller Skjemautforming, trykk på Kontrollelement og velg fanen Data

Åpne sprettoppmenyen til et valgt kontrollelement i XML-skjemadokumentet og velg fanen Kontrollelement → Data

Åpne verktøylinjen for Formulærkontroll et XML Dokument, trykk på Kontrollelement og velg fanen Data

Åpne sprettoppmenyen til et valgt skjemaelement og velg fanen Skjema → Hendelser

Åpne en av verktøylinjene Kontrollelementer for skjemaer eller Skjemautforming, trykk på Kontrollelement og velg fanen Hendelser

Åpne sprettoppmenyen til et valgt skjemaelement og velg Kontrollelement

Ikon

Kontrollelement

Åpne sprettoppmenyen til et valgt skjemaelement, og velg fanen Skjema → Generelt.

Åpne en av verktøylinjene Kontrollelementer for skjemaer eller Skjemautforming, trykk på Kontrollelement og velg fanen Generelt

Åpne sprettoppmenyen til et valgt skjemaelement, og velg fanen Skjema → Data

Åpne en av verktøylinjene Kontrollelementer for skjemaer eller Skjemautforming, trykk på Kontrollelement og velg fanen Data

Åpne sprettoppmenyen til et valgt skjemaelement og velg fanen Skjema → Hendelser

Åpne en av verktøylinjene Kontrollelementer for skjemaer eller Skjemautforming, trykk på Kontrollelement og velg fanen Hendelser

På verktøylinja Formatering, klikk

Ikon

Rekkefølge

På verktøylinja Formatering, klikk

Ikon

Legg til felt

På verktøylinja Skjemautforming, klikk

Ikon

Skjemastruktur

På verktøylinja Kontrollelement for skjema eller på linja Skjemautforming, klikk

Ikon

Utformingsmodus på/av

Åpne Skjemastruktur, velg et skjema og deretter Åpne i utformingsmodus fra sprettoppmenyen

På fanen Skjemautforming, klikk

Ikon

Åpne i utformingsmodus

På verktøylinja Kontrollelement for skjema klikk

Ikon

Veivisere på/av

Velg Format → Still opp (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Velg Form → Still opp (LibreOffice Draw)

Ikon

Still opp

Velg Format → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Endre → Form → Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Draw)

Shift++plusstegnet (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Impress)

Ikon

Flytt fremst

Velg Format → Still opp → Flytt framover (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Still opp → Flytt framover (LibreOffice Draw)

+ plusstegnet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt fremst (LibreOffice Impress)

Ikon

Flytt framover

Velg Format → Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Draw)

+ minustegnet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt bakover (LibreOffice Impress)

Ikon

Flytt bakover

Velg Format → Still opp → Flytt bakerst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Still opp → Flytt bakerst (LibreOffice Draw)

Shift + + minustegnet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt bakerst (LibreOffice Impress)

Ikon

Flytt bakerst

Velg Format → Still opp → Til forgrunn

Ikon

Til forgrunn

Velg Format → Still opp → Til bakgrunn

Ikon

Til bakgrunn

Velg Format → Justering → Nederst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering (med valgte objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Velg Format → Justering → Venstre (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Endre → Justering → Venstre (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Venstre (med valgt objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon

Venstre

Velg Format → Justering → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Endre → Justering → Midtstilt (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon

Midtstilt

Velg Format → Justering → Høyre

Velg Form → Justering → Høyre (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon

Høyre

Velg Format → Justering → Øverst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering → Øverst (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Øverst (med valgt objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon

Øverst

Velg Format → Justering → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering → Midtstilt (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Midtstill (med valgt objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon

Midtstilt

Velg Format → Justering → Nederst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Form → Justering → Nederst (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), klikker du

Ikon

Nederst

Velg Format → Forankring

På fanen Skjemautforming, klikk

Ikon

Endre forankring

Velg Format → Forankring → Til side

Velg Format → Forankring → Til avsnitt

Velg Format → Forankring → Til tegn

Velg Format → Forankring → Som tegn

Velg Format → Forankring → Til ramme

Velg Format → Forankring → Til celle

Supporter oss!