Menyen «Format»

Velg Format → Fjern direkte formatering

Velg Format – Tegn.

Med skrivemerket i et objekt, trykker du på verktøylinjen Tekstformatering

Ikon Tegn

Tegn

Velg fanen Format → Tegn → Skrift

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Skrifteffekter

Åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en databasetabell og velg fanen Tabellegenskaper → Skrift

Velg fanen Format → Tittel → Tegn (i diagrammer)

Velg fanen Format → Forklaring → Tegn (i diagrammer)

Velg fanen Format → Akse → Tegn (i diagrammer)

Velg fanen Format → Tegn → Skrifteffekter

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Skrifteffekter

Velg fanen Format → Tegn → Posisjon

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Justering

Velg fanen Format → Tegn → Asiatisk oppsett

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Asiatisk oppsett

Velg fanen Format → Avsnitt → Asiatisk typografi (gjelder ikke HTML)

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Asiatisk typografi

Velg fanen Format → Tegn → Hyperlenke

Velg Format → Avsnitt

Med skrivemerket i et objekt, trykker du på verktøylinjen Tekstformatering

Ikon Avsnitt

Avsnitt

Velg fanen Format → Avsnitt → Justering

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Justering

Velg fanen Format → Avsnitt → Innrykk og avstand

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Innrykk og avstand

Velg fanen Format → Avsnitt → Tabulatorer

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Tabulatorer

Dobbeltklikk på linjalen

(disse funksjonene finnes bare i Writer og Calc)

Velg fanen Format → Avsnitt → Kantlinjer

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Kantlinjer

Velg fanen Format → Ramme og objekt → Egenskaper → Kantlinjer

Velg fanen Format → Side → Kantlinjer

Velg fanen Format → Tegn → Kantlinjertab

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Tabulatorer

Velg Format → Side → Topptekst → Mer

Velg Format → Side → Bunntekst → Mer

Velg fanen Format → Avsnitt → Bakgrunn

Velg Format - Karakter - Utheving -fanen.

Velg fanen Format → Bilde → Bakgrunn

Velg fanen Format → Ramme og objekt → Egenskaper → Område

Velg fanen Format → Side → Bakgrunn

Velg Format → Side → Topptekst → Mer

Velg Format → Side → Bunntekst → Mer

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg Rediger/Ny → Bakgrunn

Velg fanen Sett inn / Rediger → Seksjon → Bakgrunn

Velg Format - Sidestil - Organiser -fanen.

Velg Stiler - Rediger stil - Organiser -fanen.

Velg Stiler - Administrer stiler - åpne kontekstmenyen til en oppføring, og velg Endre/Ny - Organiserings -fanen.

Velg Format - Side - Organiserings -fanen.

Velg Stiler - Administrer stiler - åpne kontekstmenyen for en oppføring, og velg Endre/Ny - Organiserings -fanen.

Velg Format - Stiler - Rediger Stil - Organiserer tab.

Velg Format - Stiler - Administrer stiler - åpne kontekstmenyen og velg Endre/Ny - Organiser -fanen.

Velg Lysbilde - Egenskaper - Side -fanen.

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen for en oppføring og velg kategorien Endre/Ny - Organiserer.

Velg fanen Format → Side → Topptekst

Velg Vis → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg Rediger/Ny

Velg fanen Format → Side → Bunntekst

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg Rediger/Ny

Velg Vis - Stiler .

Ikon 3d vindu

3D-effekter

Pne sprettoppmenyen (høyreklikk) for 3D-objektet og velg fanen Format → 3D-effekter → Geometri

Åpne sprettmenyen (høyreklikk) for 3D-objektet og velg fanen Format → 3D-effekter → Skyggeleggingopp

Åpne sprettoppmenyen (høyreklikk) og velg fanen Format → 3D-effekter → Lyssetting

pne sprettoppmenyen (høyreklikk) og velg fanen Format → 3D-effekter →Teksturer

Åpne lokalmenyen for 3D-objektet og velg 3D-effekter → Material

Velg Format → Punkter og nummerering

Høyreklikk på et avsnitt, velg Liste - Kulepunkter og nummerering.

På verktøylinjen Formatering, klikk

Ikon for kulepunkt- og nummereringsdialog

Kulepunkter og nummerering

Velg Format - Kulepunkter og nummerering.

Velg fanen Format → Punkter og nummerering → Punkttegn

Velg fanen Format → Punkter og nummerering → Bilde

Velg kategorien Format - Kulepunkter og nummerering - Oversikt.

Velg Format - Tekst.

Velg Format - Avstand.

Meny Format → Asiatisk lydskrift.

Supporter oss!