Verktøylinjer

Velg Data → Filter → Standardfilter >

Databasetabellvisning: Knappen StandardfilterDatabaselinja

Skjemavisning: Knappen StandardfilterSkjemalinja

Ikon Standardfilter

Standardfilter

Supporter oss!