Verktøylinjer

Velg Data → Filter → Standardfilter >

Databasetabellvisning: Knappen StandardfilterDatabaselinjen

Skjemavisning: Knappen StandardfilterSkjemalinjen

Ikon Standardfilter

Standardfilter

Supporter oss!