Menyen «Hjelp»

Velg Hjelp → LibreOffice hjelp

Velg Hjelp → Om LibreOffice

Åpnes automatisk når LibreOffice startes for første gang.

Supporter oss!