Menyen «Sett inn»

Velg Sett inn → Kommentar

Trykk +C.

Velg Sett inn → Media → Skann

Velg Sett inn → Media → Skann → Velg kilde

Velg Sett inn → Media → Skann → Forespørsel

Velg Sett inn → Spesialtegn

På verktøjlinjen Standard eller Sett inn, klikk på

Ikon Spesialtegn

Spesialtegn

Velg Sett inn → Video og lyd

Velg Sett inn → Video eller lyd

Lyd og video

Velg Sett inn - OLE-objekt.

Velg Sett inn - OLE-objekt - OLE-objekt.

På verktøylinjen Sett inn klikker du på

Ikon OLE-objekt

OLE-objekt

Velg Sett inn - OLE-objekt - QR og strekkode.

Velg Sett inn - OLE-objekt - formelobjekt.

På verktøylinjen Sett inn klikker du på

Ikon formel

Formel

Velg Format → Diagramtype

Velg Sett inn - Diagram .

Velg Format → Diagramtype

Velg Sett inn diagram.

Velg Format → Diagramtype

Velg Sett inn - Diagram.

Velg Sett inn - Diagram.

På verktøylinjen Sett inn klikker du på

Ikon diagram

Diagram

Velg Sett inn → Bilde.

På verktøylinjen Standard, klikk

Ikon bilde

Bilde

På verktøylinjen Sett inn klikker du på

Ikon Flytende ramme

Flytende ramme

Åpne en fil av en filtype som er ukjent for LibreOffice og som ikke er en tekstfil

Klikk på Fontwork -feltet

Ikon Fontwork

Skriftformingsgalleri

Velg Sett inn - Fontwork

Ikon Grunnleggende former

Enkle former

Ikon symbolformer

Symbolformer

Ikon blokkpiler

Blokkpiler

kon flytskjemaer

Flytdiagram

Ikon forklaringer

Forklaringer

Ikon stjerner

Stjerner

Velg Sett inn - signaturlinje

Supporter oss!