Menyen «Sett inn»

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Formateringsmerke.

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - tekstboks.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - tekstboks.

Sett inn-menyen i kategorien Sett inn, velg Tekstboks.

Fra verktøylinjer:

Ikon Tekstboks

Tekstboks

Fra kontekstmenyen:

Fra grensesnittet med faner:

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn rader over>

Sett inn rader over

Fra kontekstmenyen:

Fra grensesnittet med faner:

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn kolonner før

Sett inn kolonner før

Fra kontekstmenyen:

Fra grensesnittet med faner:

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn rader under

Sett inn rader under

Fra kontekstmenyen:

Fra grensesnittet med faner:

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn kolonner etter

Sett inn kolonner etter

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn kommentar

Sett inn kommentar

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Media - Skann.

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Media - Skann - Velg kilde.

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Media - Skann - Forespørsel.

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Spesialtegn.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - Symbol.

Fra verktøylinjer:

Ikon Spesialtegn

Spesialtegn

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - Media.

Fra verktøylinjer:

Ikon Media

Media/Lyd eller Video

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - OLE-objekt.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - Sett inn OLE-objekt.

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn OLE-objekt

Sett inn OLE-objekt

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - OLE-objekt - OLE-objekt.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - Sett inn OLE-objekt.

Fra verktøylinjer:

Ikon OLE object

OLE-objekt

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - OLE-objekt - QR og strekkode.

Fra grensesnittet med faner:

Sett inn-menyen i Sett inn-fanen, velg QR og Strekkode.

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - OLE-objekt - formelobjekt.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - Formelobjekt.

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn Formelobjekt

Sett inn Formelobjekt

Fra tastaturet:

+ Shift + E

Velg Format → Diagramtype

Velg Sett inn - Diagram .

Velg Format → Diagramtype

Velg Sett inn diagram.

Velg Format → Diagramtype

Velg Sett inn - Diagram.

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Diagram.

Fra verktøylinjer:

Ikon  Diagram

Diagram

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Bilde.

Fra verktøylinjer:

Ikon bilde

Bilde

På verktøylinjen Sett inn klikker du på

Ikon Flytende ramme

Flytende ramme

Åpne en fil av en filtype som er ukjent for LibreOffice og som ikke er en tekstfil

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Fontwork

Fra grensesnittet med faner:

Sett inn-menyen i Sett inn-fanen, velg Fontverk.

Fra verktøylinjer:

Ikon Fontwork

Skriftformingsgalleri

Ikon Grunnleggende former

Enkle former

Ikon symbolformer

Symbolformer

Ikon blokkpiler

Blokkpiler

kon flytskjemaer

Flytdiagram

Ikon forklaringer

Forklaringer

Ikon stjerner

Stjerner

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - signaturlinje

Fra grensesnittet med faner:

Sett inn-menyen i Sett inn-fanen, velg Signaturlinje.

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn signaturlinje

Sett inn signaturlinje

Supporter oss!